BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Małgorzata
Tytuł
Total Quality Education w szkolnictwie wyższym cz. 2. Próba definicji i model wdrażania
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 9, s. 13-22
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez jakość, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Total Quality Management (TQM), Education, Higher education
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Model jakości uczelni i realizowanej w niej usługi edukacyjnej, [2] Sprzężenie zwrotne niezbędne w modelu jakości uczelni i usługi edukacyjnej, [3] Model wdrażania Total Quality Education. Zawiera tabele: [1] Wymiary jakości uczelni wg A. Parasuramana, V.A. Zeithaml'a oraz L. Berry'ego, [2] Charakterystyki jakościowe uczelni na tle wymiarów jakościowych D. Garvina, [3] Różne propozycje składowych jakości uczelni i jakości edukacyjnej, [4] Składowe i determinanty jakości uczelni - wybrane przykłady, [5] Kryteria Doskonałości w Edukacji w ramach Malcolm Baldrige Quality Award
Abstrakt
Celem artykułu jest podjęcie próby zdefiniowania jakości oraz zaproponowanie modelu jej kształtowania w postaci Total Quality Education, w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Zaprezentowano próbę definicji jakości w edukacji szkolnictwa wyższego. Przedstawiono pojęcie Total Quality Management w edukacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. B. Burkhalter, How can institution of higher education achieve quality within the new economy, „Total Quality Management", 1994, Vol. 7, No 2, pp. 153-160.
 2. V. Chepujnoska, Selection of the teaching staff - First barrier of the quality in education, University of St.Ciryl and Methodius, Skopje; Źródło: www.blweb.it/esoe/tqm.pdf; 23.05.07.
 3. D.E. Clayson, D.A. Haley, Marketing Models in Education: Students as Customers, Products or Partners, „Marketing Education Review", 2005, Spring, Vol. 15, No 1, pp. 1-10.
 4. D. Clewes, A Student-centered Conceptual Model of Service Quality in Higher Education, „Quality in Higher Education", 2003, Vol. 9, No 1, pp. 69-84.
 5. M. Daszkowska (red.) Zarys marketingu usług, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1996, s. 15.
 6. A. Dziedziczak-Foltyn, Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2006, Nr 2/28, s. 65.
 7. D. Entin, Whither TQM: Ten Boston Colleges One Year Later, „Center For Quality of Management Journal", 1994, Winter, Vol. 3 No 3, pp. 3-10.
 8. A. J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa 2003, s. 53-54.
 9. L. Fulop, G. Rosier, TQM in University, „Public Productivity Through Quality and Strategic Management", 1995, Vol. 1, pp.213-226.
 10. W.F Galvin, Quality Should Be Used Everywhere in Education As In Business, „Center For Quality of Management Journal", 1993, Winter, Vol. 2, No 1, pp.31-33.
 11. D. Garvin, What Does Product Quality Really Mean?, „Sloan Management Review", 1984, Vol. 26, pp.25-43.
 12. D. Grant, E. Mergen, S. Widrick, Quality management in US higher education, „Total Quality Management", 2002, Vol. 13, No 2, pp. 207-215.
 13. D. Hyżak, Kompetencje i umiejętności nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Edukacja Jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005, s. 297-301.
 14. M. Izadi, A.E. Kashef, R.W. Stadt, Quality in Higher Education: Lessons Learned from the Baldrige Award, Deming Prize, and ISO 9000 Registration, „Journal of Industrial Teacher Education", 1996, Vol.33, No 2, p. 40.
 15. I. Kamińska-Szmaj (red.) Słownik Wyrazów Obcych, Wyd. Europa, Wrocław, 2001.
 16. A. Krajewska, Rola nauczyciela akademickiego w edukacji jutra, Edukacja Jutra, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 317 – 321.
 17. L.Lazaretti, E. Tavoletti, Higher Education Excellence and Local Economic Development: The Case of the Enterpreneurial University of Twente, „European Planning Studies", 2005, Vol. 13, No 3, pp. 475-476.
 18. N. Logothesis, Toward a quality management in education, „Total Quality Management", 1005, Vol. 6, No 5&6, pp. 479-486.
 19. L. W. Mai, A Comparative Study Between UK ad US: The Student Satisfaction in Higher Education and its Influential Factors, „Journal of Marketing Management", 2005, Vol. 21, 859-878.
 20. S. T. Mustafa, D. Chiang, Dimension of Quality in Higher Education: How Acedemic Performance Affects University Students' Teacher Evaluations, „The Journal of American Academy of Business", 2006, Vol. 8, No 1, pp. 294-302.
 21. A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L. Berry, A conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research, „Journal of Marketing", 1995, Vol.49, pp. 41-50.
 22. S. Sahney, D.K. Banwet, S. Karunes, An Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality Function Deployment, Interpretive Structural Modelling and Path Analysis, „ Total Quality Management", 2006, March, Vol. 17, No 2, pp. 265-285.
 23. F.P Schargel, Why we need total quality management in education, „Total Quality Management", 1996, Vol. 7, No 2, pp. 213-217.
 24. G.M. Steyn, A Qualitative Study of the Aspects Influencing the Implementation of Invitational Education in Schools in the United States of America, „Journal of Invitational Theory and Practice", 2006, Vol.12, pp.17-24.
 25. J. Szaban, Pochwała norm, „MBA1, 2005, Nr 2, s. 42-43.
 26. M, Tribus, TQM in Education. The Theory and How To Put It to Work; Źródło: deming.ces.clemenson.edu/pub/den/theory_qinedu.pdf; 23.05.07.
 27. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2005.
 28. S. Waks, M. Frank, Application of the Total Quality Management Apporoach Principles and the ISO 9000 Standards in Engineering Education, „European Journal of Engineering Education", 1999, Vol. 24, No 3, pp. 249-258.
 29. Wielka Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa, 2001.
 30. www.12 manage.com/methods_zeithaml_servqual. html; 20.05.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu