BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej
Tytuł
Strategiczna rachunkowość zarządcza : Ujęcie modelowe
Strategic Management Accounting : The Model Approach
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1080, s. 274-289, rys., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Rachunkowość zarządcza
Strategic management, Management accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora było przedstawienie strategicznej rachunkowości zarządczej w ujęciu modelowym, przy czym model autor definiuje tu, jako zbiór komplementarnych koncepcji, stanowiących określoną konstrukcję teoretyczną. Autor wskazał zatem na miejsce i rolę rachunkowości zarządczej na poszczególnych etapach procesu zarządzania strategicznego.

The paper describes the genesis and definition of the strategic management accounting concept. The need for integrating the accounting approach and the strategic perspective in corporate management was justified and the role of accounting in the process of strategic management was indicated. In the article the main tasks and instruments of strategic management accounting were proposed and attributed to the particular stages of strategic management: strategy analysis, planning, implementation and strategy control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromwich M., Bhimani A., Management Accounting: Evolution not Revolution, Chartered Institute of Management Accountants, London 1989.
 2. Collier P.M., Accounting for Managers. Interpreting Accounting Information for Decision-Making, John Wiley & Sons 2003.
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2003.
 4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 6. Grundy T., Johnson G., Scholes K., Exploring Strategic Financial Management, Prentice-Hall 1998.
 7. Hergert M., Morris D., Accounting Data for Value Chain Analysis, "Strategic Management Journal" 1989 marzec/kwiecień.
 8. Innes J., Strategic Management Accounting, [w:] Handbook of Management Accounting, red. J. Innes, Gee Publishing 1999.
 9. Jaruga A. A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, WSPiZ, Łódź 2001.
 10. Jarugowa A., Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1984, nr 7.
 11. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK, Gdańsk 1998.
 12. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice-Hall Europe 1999.
 13. Knight J.A., Value Based Management: Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value, McGraw-Hill 1998.
 14. Miller J.A., współpraca K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WlG-Press, Warszawa 2000.
 15. Morin R.A., Jarrell S.L., Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth, McGraw-Hill 2001.
 16. Morse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach, South-western, Thomson Learning 2003.
 17. Nowak E., Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 5.
 18. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 19. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 20. Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1998.
 21. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 22. Riley D., Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies, "Manufacturing Issues", Booz, Alien & Hamilton, New York 1987.
 23. Shank J.K., Govindarajan K., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press 1993.
 24. Simmonds K., Strategic Management Accounting, "Management Accounting" 1981, nr 59(4).
 25. Smith M, Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, FRRwP, Warszawa 1998.
 26. Smith M., Strategic Management Accounting, Text and Cases, Butterworth-Heinemann 1997.
 27. Sobańska L, Rachunkowość zarządcza konwencjonalna i strategiczna, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999.
 28. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 29. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 30. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 31. Szablewski A., Zrodia i pomiary wartości firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A.Szablewski, R.Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 32. Szychta A., Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 10 (66), SKwP, Warszawa 2002.
 33. Świderska G.K., Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 10.
 34. Trigeorgis L., Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge 1998.
 35. Ward K., Strategic Management Accounting, Butterworth-Heinemann 1992.
 36. Wilson R.M.S., Strategic Management Accounting, [w:] Issues in Management Accounting, Prentice-Hall 1995.
 37. Young S.D., O'Byrne S.F., EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to implementation, McGraw-Hill 2001.
 38. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania., PWN, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu