BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieśliński Wojciech
Tytuł
Metodologia procesualizacji zarządzania - między efektywnością a elastycznością
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 432-439, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Doskonalenie organizacji
Enterprises, Enterprise development, Enterprise management, Organisation improving
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiony w artykule model metodologii procesualizacji bazuje na filozoficznej doktrynie ontologicznej, wskazując, że jednostką ontyczną "świata organizacji" może byc proces, a z drugiej strony na filozoficznej doktrynie teoriopoznawczej wskazując,że jedną z postaw badawczych może być interpretatywizm. Omówiono model procesualizacji w odniesieniu do zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński W. (1993), Systemy, metody i techniki zmian - ujęcie mikrospoteczne, [w:] Zarządzanie zmianami, red. K. Perechuda, AE, Wrocław.
 2. Cieśliński W. (1996), Model aplikacji metod henn/stycznych w decyzjach strategicznych, [w:] Decyzje strategiczne, red. R. Krupski, K. Perechuda, AE, Wrocław.
 3. Cieśliński W. Zarządzanie procesami, (materiał niepublikowany).
 4. Durlik I. (1996), Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa.
 5. Eco U. (2003), Nieobecna struktura, KR, Warszawa.
 6. Filozofia a nauka, Zarys encyklopedyczny (1987), PAN, Warszawa.
 7. Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 8. Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 9. Kobielus J.G. (1998), Strategia. Obsługa procesów pracy, IDG, Warszawa.
 10. Koncepcje i narzędzia zarządzania wiedzą i informacją (2004), red. E. Niedzielska, K. Perechuda, AE, Wrodaw.
 11. Krawiec F.F. (2005), Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa.
 12. Kress G. (2001) From Saiissuere to Critical Sociolinguistics: The Turn Towards a Social View of Language, [w:] Discourse Theory and Practice, red. M. Wetherell, S. Taylor, S. Yates, Thousand Oakes, SAGE Publications, London.
 13. Krupski R. (1991), Metody i techniki planowania strategicznego, AE, Wrocław.
 14. Krupski R. (1993), Metody i organizacja planowania strategicznego, Ossolineum, Wrocław.
 15. Krupski R. (1994), Identyfikacja i realizacja strategii firmy, "Leopoldinum", Wrocław.
 16. Krzyżanowski L.J. (1999), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 17. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (2002), red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, AE, Wrocław.
 18. Obłój K. (1998), Strategie organizacji, PWE, Warszawa.
 19. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 20. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
 21. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław.
 22. Podejście procesowe w zarządzaniu (2004), red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 23. Reinżynieria procesów wysokiej sprawności (2001), red. I. Durlik, Politechnika Częstochowska.
 24. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 25. Szumowski W. (2005), Orientacja procesowa w zarządzaniu, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Informatyki, AE, Wrocław.
 26. Zarządzanie w praktyce (1999), red. M. Przybyła, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 825, AE, Wrocław.
 27. Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod í praktyk zarządzania (2005), red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu