BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glikman Paweł
Tytuł
Eliminacja deformacji strukturalnych w procesie transformacji
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 10, s. 21-42, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Struktura gospodarcza, Teoria wzrostu gospodarczego
Systemic transformation, Economic structure, Economic growth theory
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi fragment szerszego studium na temat "Transformacja gospodarki w świetle teorii wzrostu". Transformacja jest w nim rozumiana jako proces eliminacji deformacji strukturalnych narosłych w okresie gospodarki administrowanej centralnie. Autor wyróżnia następujące deformacje strukturalne: 1) wydłużenie cykli budowlanych; 2) nadmierne zapasy środków obrotowych 3)względny nadmiar zatrudnienia, 4) niepełne wykorzystanie zasobów majątku trwałego. Przedmiotem artykułu jest analiza dwóch ostatnich deformacji w wymiarze krótkookresowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cass D., [1968], Optimum Growth in an Aggragative Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies", t. 32.
 2. Corrado C., Mattey J., [1997], Capacity Utilization, "The Journal of Economic Perspectives", Stanford, winter.
 3. Domar E.D., [1962], Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa. Flows and Stocks of Fixed Capital 1971-196, OECD, Paris 1998. Glikman P., [1993], Systemowe determinanty i kierunki restrukturyzacji majątku trwałego w przemyśle, Poltext, Warszawa.
 4. Glikman P., [1996], Szara strefa gospodarki (analiza modelowa), w: Szara strefa w Polsce, ZBSE GUS i PAN, Warszawa, s. 233.
 5. Glikman P., [2000], Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w latach 1990-1998, w: Struktura gospodarki transformującej się, praca zbiorowa pod red. A. Lipowskiego, Ziggurat, Warszawa.
 6. Glikman P., [2002], Geneza deformacji strukturalnych w okresie transformacji, "Ekonomista" nr 4, Warszawa.
 7. Glikman P., Lipowski A., [2003], Zarys modelu niekoniunkturalnego ożywienia gospodarki (w druku), Warszawa.
 8. Inwestysje i środki trwale w gospodarce narodowej w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 9. Kalecki M., [1979], Dzieła, t. 1, PWE, Warszawa.
 10. Kalecki M., [1980], Dzieła, t. 2, PWE, Warszawa.
 11. Kalecki M., [1984], Dzieła, t. 4, PWE, Warszawa.
 12. Koopmans T., [1965], On the Concept of Optical Economic Growth, The Economic Approad to Development Planning, North Holland, Amsterdam.
 13. Kornai L.R., [1998], Some Theoretical Issues in the Measurement of Capacity, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 14. Lange 0., [1961], Teoria reprodukcji i akumulacji, PWN, Warszawa.
 15. Liberda B., [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej, PTE, Warszawa.
 16. Lipiński J., [2001], Średniookresowa perspektywa polityki finansowej a równowaga makroekonomiczna, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 17. Łaski K., [2002], W jaki sposób prywatne inwestycje określają prywatne oszczędności i co z tego wynika dla rozwoju gospodarki, w: Rozwój gospodarki polskiej, praca zbiorowa pod red. G. Ko-łodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Ramsey F.P, [1969], A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal", t. 38.
 19. Raporty Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 20. Solow R.M., [1969], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Jounral of Economics", t. 70.
 21. Welfe W. (red. nauk.), [2000], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu