BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztaudynger J. Jacek
Tytuł
Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 11-12, s. 1-18, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Modele ekonometryczne, Przestępczość, Wzrost gospodarczy, Zaufanie społeczne
Social capital, Econometric models, Crime, Economic growth, Social trust
Abstrakt
Wyrażając kapitał społeczny za pośrednictwem zaufania, zróżnicowania dochodów i przestępczości, autor przeprowadza ekonometryczną analizę wpływu tego kapitału na wzrost gospodarczy. Badanie potwierdziło w znacznym stopniu dodatni wpływ zaufania oraz ujemny wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Applebaum A., [2002] Niewygodne słowo terror, "Rzeczpospolita. Plus-Minus", nr 13, s. A10
 2. Desai V., Porter R.B., [2002], The Companion to Development Studies, Oxford University Press, New York.
 3. Dylus A., [2004], Dylematy procesu globalizacji, "Annales Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania", tom 7 (w druku)
 4. Fajnzylber P., Lederman D. Loayza N., [2002], What Causes Violent Crime?, "European Economic Review", nr 7. s. 1323-1357
 5. Ferreira F.H.G., [1999], Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, www.worldbank.org/poverty/inequal/econ/index.htm.
 6. Filek J., [2003], Wolność na usługach ekonomii, "Annales Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania", tom 6. s. 25-38
 7. Gomułka S., [2002], Polityka makroekonomiczna i osiągnięcia państw w okresie transformacji (1989-1999), w: Modele i polityka makroekonomiczna (red.) A. Welfe, PWE, Warszawa, s. 9-3.
 8. Gowin J" [2002], Posłowie, w: J Tischner, Polski kształt dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 9. Gracia E., [2002], Kryzys argentyński w świetle nauki społecznej Kościoła, "Społeczeństwo", nr 2, s. 189-201.
 10. Kochanowski J., [2002], Najważniejszy z kapitałów, "Rzeczpospolita", nr 203, s. A8-A9.
 11. Kot S.M., [2000], Ekonomemetryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa -Kraków 2000.
 12. Kudrycka L, Radziukiewicz M., [2000], Zmiany rozkładu dochodów w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 4, s. 13-28.
 13. Liberda B., Rogut A., Tokarski T., [2002], Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista", nr 3, s. 397-412.
 14. Markowska B., Sztaudynger J. J., [2003], Ekonomiczne determinanty przestępczości, "Studia Prawno-Ekonomiczne" (złożono do druku).
 15. Morrissey O., Mbabazi J., Milner C., [2002], Inequality, Trade, Liberalization and Growth, 5-ta konferencja Centre for the Study of Globalization and Regionalization, Nottingham.
 16. Persson T., Tabellini G., [1994], Is Inequality Harmful for Growth?, "American Economic Review", nr 3, s. 600-621.
 17. Piasecki R., [2003], Ewolucja ekonomii rozwoju a globalizacja, "Ekonomista" nr 2, s. 217-234.
 18. Putmam R.D., [2000], Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, A Touchstone Book, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore.
 19. Ratnapala S., [2002], Moral Capital and Comercial Society, "Working Paper Series. International Centre for Economic Research", No. 41/2002, www.icer.it/docs/wp2002.
 20. Rotengruber P., [2003], Integracja społecznych słabszych a interes władzy, "Annales Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania", tom 6, s. 44-50.
 21. Sachs J.D., [2001], The Strategic Significance of Global Inequality, "The Washington Quarterly" 2001, nr 3, s. 187-198, www.jubilee2000uk.org/analysis/articles/strat_sign_global.pdf
 22. Sirianni C., Friedland L. (red.), [1995], Social Capital and Civic Innovation: Learning and Capacity Building from the 1960s to the 1990s, referat na American Sociological Association Annual Meetings, August 20, Washington D.C., www.cpn.org./cpn/sections/new_citizenship/theory/socialcapital_civicmnov.html#community
 23. Sztaudynger J.J., [2003], Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Sztaudynger J.J., [2004], Wzrost gospodarczy a prywatyzacja, inflacja i kapitał społeczny, (w przygotowaniu).
 25. Tischner J., [1992], Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 26. Tischner J., [2002], Polski kształt dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 27. www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm - strona z informacjami o zróżnicowaniu dochodów.
 28. Żak P.J., Knack S., [2001], Trust and Growth, "The Economic Journal", April, s. 295-321.
 29. Zienkowski L., [2002], Efekty transformacji i perspektywy rozwoju gospodarki Polski, w: Modele : polityka makroekonomiczna, (red.) A. Welfe, PWE, Warszawa, s. 158-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu