BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocka Agnieszka
Tytuł
Struktura sieciowa strukturą organizacyjną współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 463-471, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Typy przedsiębiorstw, Technologia informacyjna, Przegląd literatury, Przedsiębiorstwo wirtualne, Struktury sieciowe
Structure of company, Types of companies, Information Technology (IT), Literature review, Virtual enterprise, Network structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niepewnym i złożonym otoczeniu gospodarczym współczesne przedsiębiorstwo przyjmuje postać organizacji modularnej, zintegrowanej elektronicznie z rynkiem, sieciowej czy, w końcu, wirtualnej. Istotą tych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa jest struktura sieciowa wspierana Technologiami Informacyjnymi. (abstrakt oryginalny)

In the uncertain and complicated environment of the contemporary company adopts form of the following organization models: modular, e-integrated with market, network and finally virtual. The essence of those types is network structure supported by Information Technologies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz L., Zbroja T., (1997): Paradygmaty i koncepcje operacyjnego zarządzania produkcją, [w:] Automatyzacja produkcji '97. Innowacje w technice i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Technologii i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 67, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Bielski M., (2002): Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bieniok H., Rokita J., (1984): Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 4. Drucker P., (2000): Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa.
 5. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., (2002): Wydzielenie i intensyfikowanie współpracy koordynowanej poprzez rynek jako główne sposoby tworzenia organizacji sieciowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., (2001): Przedsiębiorstwo przyszłości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Klonowski Z., (2000): Wpływ technologii informatycznych na rozwój systemów zarządzania przedsiębiorstwem, III Konferencja nt: "Komputerowo zintegrowane zarządzanie" pod red.: Ryszarda Knosali, Zakopane 10-12 stycznia 2000.
 9. Koźmiński A., (1995): Globalizacja rynku a internacjonalizacja studiów menedżerskich, [w:] Internacjonalizacja studiów zarządzania - doświadczenia, dylematy i perspektywy, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 10. Krupski R., Przybyła M., (1996): Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 11. Krzyżanowski L., (1999): O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Warszaw.
 12. Moszkowicz M., (2002): Strategia przedsiębiorstwa - próba nowego spojrzenia, praca niepublikowana, maszynopis powielony.
 13. Nalepka A., (2001): Struktura organizacji, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 14. Perechuda K., (1997): Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 15. Reichwald R., Wigand R., (1996): Die grenzlose Unternehmung, 2 wydanie, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 16. Schmid B., (1993): Elektronische Märke, Wirtschaftsinformatik, nr 5.
 17. Sienkiewicz P., (1999): Realny człowiek w wirtualnym świecie, XI Ogólnopolskie Konwersatorium nt: "Sztuczna Inteligencja - jej nowe oblicze" (badania-zastosowania-rozwój), AI - 14'99, Siedlce-Warszawa 29-30 września 1999.
 18. Strategor (1995): Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 19. Tapscott D., (1998): Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa.
 20. Warnecke H., (1999): Rewolucja kultury organizacyjnej. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu