BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszyk-Kowalska Gabriela
Tytuł
Globalny kierownik - czyli jaki? Próba charakterystyki
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 472-478, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Ocena kadr kierowniczych, Identyfikacja zdolności kierowniczych
Managerial staff, Managerial staff assessment, Managers ability identification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sylwetkę globalnego kierownika. Dokonano jego charakterystyki od strony kompetencji, ich doskonalenia oraz ról, jakie pełni kierownik. Przedstawiając kompetencje, za Rakowską, Sitko-Lutek podzielono je na dwie kategorie (kompetencje w działaniu oraz kompetencje związane ze sprawowaniem funkcji globalnego kierownika). Posiadanie pewnych kompetencji wymaga od kierownika ich doskonalenia. Doskonalenie to odbywać się powinno w różnych obszarach z naciskiem na umiejętności pozyskiwania i przetwarzania niezbędnych dla organizacji informacji, jako elementu składowego pożądanej wiedzy w zakresie globalnym. Dokonany w artykule podział ról jest dowodem na to, że kierownik zmuszony jest do "zmiany kostiumów" i powinien być wyczulony na to, w jakiej sytuacji niezbędna jest określona rola, którą ma do spełnienia. (abstrakt oryginalny)

In the article the author presents a silhouette of a global manager. The presentation is based on competence, its improvement and roles which are performed by the manager. The competence presented in the article on Rakowska, Sitko-Lutek is divided into two categories (competence in activity and competence connected with performing the function of a global manager). Having specific competence the manager is obligate to improvement it. The improvement should take place in different areas. Special attention should be paid to skills connected with gaining and transforming. The division presented in the article serves as evidence to the fact that the manager is forced to "change his costume" adapting to particular purpose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski A., (1998): Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń.
  2. Brilman J., (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  3. Potocki A., (2002): Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  4. Rakowska A., Sitko-Lutek A., (2000): Doskonalenia kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., (2001): Globalizacja, FELBERG SJA, Warszawa.
  6. "Zarządzanie na Świecie" (1999): Nowe role menedżera, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu