BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macko Maciej
Tytuł
Studenci i absolwenci na współczesnym rynku pracy
Students and Graduates on Today's Labor Market
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 125-136, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Dobór pracowników, Zatrudnienie absolwentów, Promocja zatrudnienia, Rynek pracy
Employees' recruitment, Employment of graduates, Promotion of employment, Labour market
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Model współpracy i kształtowania wizerunku pracodawców, uczelni i kandydatów do pracy
Abstrakt
Niniejszy artykuł omawia sytuację studentów i absolwentów podejmujących nowe życiowe role - role zawodowe. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak absolwenci postrzegają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia oraz czy studenci i absolwenci są właściwie przygotowani do składania pracodawcom swoich ofert.(abstrakt oryginalny)

This article discussed the situation facing students and graduates taking up new life roles—professional roles. The article is an attempt to respond to the question of how graduates see their chances of finding employment and if students and graduates are properly prepared for submitting their offers to employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezińska A. (2000), Psychologia wychowania [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom III, GWP, Gdańsk.
  2. Kwiatkowski S. (2001), Edukacyjna funkcja małych t średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
  3. Macko M. (2004), Modyfikacja kultury organizacyjnej placówek oświatowych, „Forum Oświatowe", nr l (30).
  4. Ratajczak Z. (2006), Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji [w:] Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  5. Strykowska M., red. (2002), Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia, Humaniora, Poznań.
  6. Super D.E. (1981), Approaches to occupational choice and career development [w:] Watts A.G., Super D.E., Kidd J.M. (eds.), Career development in Britain, Hobson Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu