BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Zbigniew Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań
The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 744, s. 165-178, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka drugiego obiegu, Metody szacowania gospodarki drugiego obiegu, Przegląd literatury
Underground economy, Assess method of underground economy, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono badania dotyczące szarej strefy w Polsce poczynając od pierwszego okresu zapoczątkowanego w latach 80. Kolejnym etapem był rok 1993 kiedy ONZ i OECD ogłosiły nowe zalecenia dotyczące rachunków narodowych. Ostatni etap zdominowany jest przez studia porównawcze i prace podsumowujące efekty transformacji gospodarczej.

This article presents the evolution of studies on the grey economy in Poland. The first period of research began in the mid-1980s and was inspired by studies of the grey economy commenced in the West at the end of the 1970s. The second period began with the announcement of new national accounting directives in 1993. The third, most recent, period has been dominated by comparative studies and works summarising the effects of transformation. The results of research show that the extent and character of the grey economy gives a clear signal of the problems related to the functioning of institutions and the conduct of economic policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Bednarski M., Kokoszczyński R., Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa, „Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 3. Bednarski M., Kokoszczyński R., Stopyra J., Drugi obieg w Polsce w latach 1977-1988, „Wektory Gospodarki" 1987, nr 8.
 4. Bhattacharyya D.K., On the Economic Rationale of Estimating the Hidden Economy, „The Economic Journal" 1999, vol. 109.
 5. Bratkowski A., Wyniki gospodarcze w lalach 1990-1991 próba oszacowania efektu błędów metodologicznych i luk w statystyce [w:] Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, PWN, Warszawa 1995.
 6. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
 7. Eilat Y., Zinnes C., The Evolution of the Shadow Economy in Transition Countries: Consequences for Economic Growth and Donor Assistance, „Consulting Assistance on Economic Reform I, Discussion Paper" 2000, nr 83.
 8. Feige E.L., How Big is the Irregural Economy?, „Challange" 1979, nr 22(5).
 9. Firlit E., Chłopecki. J., Kiedy kradzież nie jest kradzieżą, „Zdanie" 1987, nr 3.
 10. Frey B.S., Schneider F., Informal and Underground Economy, „University of Linz Working Papers" 2000, nr 10.
 11. Friedman E., Johnson S., Kaufman D., Zoido-Lobaton P., Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 countries, „Journal of Public Economics" 2000, nr 76.
 12. Gikas G., Przyczyny i konsekwencje gospodarki drugiego obiegu, „Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 13. Gospodarka nieformalna, red. K.Z. Sowa, TNOiK, Rzeszów 1990.
 14. Grabowski M., Skutki gospodarki nieformalnej i możliwości jej regulacji [w:] Szara strefa w transformacji gospodarki, „Transformacja Gospodarki" 1995, nr 58.
 15. Grossman G., The 'Second Economy' of the U.S.S.R., „Problems of Communism" 1997, vol. 26, nr 5.
 16. Grzegorczyk W, Gospodarka ukryta w Polsce i jej znaczenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, r. LII, z. 1.
 17. Havrylyshyn O., Recovery and Growth in Transition: A Decade of Evidence, „IMF Staff Papers" 2001, vol. 48."
 18. Jaworski W, Szablewski A., Nieformalna działalność zarobkowa w Polsce, „Bank i Kredyt" 1988, nr 8-9.
 19. Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P., Regualatory Discretion and the Unofficial Economy, „American Economic Review" 1998, vol. 88(2).
 20. Kaufmann D., Kaliberda A., Integrating the Unofficial Economy into Dynamics of Post-socialist Economies: A Framework for Analysis and Research, Harvard Institute for International Development, „Development Discussion Paper" 1996, nr 558.
 21. Kaufmann D., Kaliberda A., Integrating the Unofficial Economy into Dynamics of Post-socialist Economies [w:] Economic Transition in Russia and the Newly Independent States, red B. Kaminski, M.E. Sharpe, Armonk 1996.
 22. Kloc K., Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, „CASE Reports" 1998, nr 13.
 23. Krężlewski J., Druga gospodarka - analiza teoretyczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, r. LII, z. 2.
 24. Lackó M., Hidden Economy - An Unknown Quantity? Comparative Analysis of Hidden Economies in Transition Countries in 1989-1995, „University of Linz Working Papers" 1998, nr 10.
 25. Lackó M., The Hidden Economies of Visegrad Countries in International Comparison: A Household Electricity Approach [w:] Hungary: Towards a Market Economy, L. Halpern, Ch. Wypłosz, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 26. Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 27. Mruk H., Gospodarka równoległa —przyczyny i skutki funkcjonowania, „Życie i Myśl" 1988, nr 9.
 28. Mruk H., Rynek równoległy a szara strefa, „Handel Wewnętrzny" 1988, nr 6.
 29. Nowak A.Z., Polityka pieniężna a druga gospodarka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1993.
 30. Rosati O.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 31. Schneider F., Enste D.H., Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy, „Economic Issues" 2002, nr 30.
 32. Schneider F., Enste D.H., The Shadow Economy: An International Survey, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 33. Soto H., The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Harper & Row, New York 1990.
 34. Sowa K.Z., Gospodarka cienia i korzenie kryzysu: zapis lat osiemdziesiątych, SGH, Rzeszów 1991.
 35. Sowa K.Z., Praca na lewo w świetle badań naukowych, „Zdanie" 1987, nr 2.
 36. System of National Accounts, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork 1993.
 37. Szara gospodarka w Polsce (rozmiary, przyczyny, konsekwencje), „Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN" 1996, nr 233.
 38. Tanzi V., Underground Economy: The Cuses and Consequences of this Worldwide Phenomenon, „Finance and Development" 1983, nr 4.
 39. Wiśniewski M., Źródła i rozmiary drugiego obiegu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista" 1985, nr 4.
 40. Zarychta H., Szara strefa rynku w Polsce. Cześć I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 12.
 41. Zarychta H., Szara strefa rynku w Polsce. Czcść II, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr l.
 42. Zienkowski L., Szacunek rozmiarów szarej strefy [w:] Szara gospodarka w Polsce (rozmiary, przyczyny, konsekwencje), „Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN" 1996, nr 233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu