BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuraw Paweł
Tytuł
Wybrane zmiany w polskim prawie bilansowym i podatkowym w świetle rozwiązań unijnych
Selected Changes in Polish Balance and Tax Law in the Light of Union Solutions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1073, s. 67-75, bibliografia 16 poz.
Tytuł własny numeru
Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Dyrektywy EWG
Accounting, Balance law, Tax regulations, EEC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł skłania do refleksji nad wprowadzanymi zmianami w polskim prawie bilansowym i podatkowym. O ile nowe regulacje w prawie bilansowym nie wywołują takich emocji jak zmiany w prawie podatkowym, o tyle wymagają innego niestandardowego podejścia do rachunkowości.

This article makes the readers think over some changes being introduced to Polish balance and tax law. If the new regulations in balance law do not evoke such emotions as changes in tax law, they still recquire a different, "non-standard" approach to accounting. It is connected with the permanent additional training of the financial-accounting service, improving work methods, gaining new abilities. It is certainly an undisputed matter, because it is recquired by the conforming process to Union directive. The argumentation is justified by the fact, that the adapting processes are to serve the common aim, which is the standardization of regulations, making the functioning on the homogenous European market easier.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Braun-Karp L., Ostatnie zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości, "Buchalter" 2004 nr 42.
 2. Grafowska A., Błędy, które trzeba wyeliminować, "Rzeczpospolita" - "Prawo Co Dnia" 2004 nr 262.
 3. Karwatowicz K., Dyrektywa, zalecenie, rozporządzenie, "Twoja Gazeta Podatkowa" 2004 nr 13.
 4. Moczydłowska W., Doradcy podatkowi czują się dyskryminowani, "Gazeta Prawna" - "Podatki" 2004 nr 199.
 5. Moczydłowska W., Oddzielić doradztwo od służby publicznej. Rozmowa z np. Witoldem Modzelewskim, "Gazeta Prawna" - "Podatki" 2004 nr 217.
 6. Moczydłowska W., Potrzebna nowa ustawa, "Gazeta Prawna" 2004 nr 194.
 7. Moczydłowska W., Widmo podwójnej rachunkowości, "Gazeta Prawna - Podatki" 2004 nr 199 (1308).
 8. Mościska A., Czy będzie główny urząd skarbowy? "Gazeta Prawna" - "Podatki" 2004 nr 203.
 9. Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 10. Sadowski A., Czemu podatki powinny być niski?, "Fakt" 16-17 października 2004.
 11. Stachniak A., Stabilna platforma Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Rachunkowość" 2004 nr 10.
 12. Tomaszewski K., To nie koniec podatkowej batalii, "Gazeta Prawna" - "Podatki" 2004 nr 209.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 213, póz. 2155.
 14. Wilkosz Z., Kolejna zmiana ustawy a rachunkowości, "Rachunkowość" 2004 nr 6.
 15. Wróblewska G., Złe prawo dobija firmy. Rozmowa z np. Andrzejem Blikle i Andrzejem Sadowskim, "Gazeta Prawna" 2004 nr 213.
 16. Zmiany w ustawie o rachunkowości, "Monitor Księgowego" 2004 nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu