BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatarska Marzena
Tytuł
Ujęcie reprezentacji i reklamy w ustawach o podatku VAT
Depiction of Representation and Promotion in the Acts Concerning the Value Added Tax
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1073, s. 125-136, bibliografia 10 poz.
Tytuł własny numeru
Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Reklama, Regulacje prawne, Prawo podatkowe, Ewidencja księgowa
Value Added Tax (VAT), Advertising, Legal regulations, Tax regulations, Accounting records
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zostały zaprezentowane najważniejsze zmiany dokonane w ustawach o podatku od towarów i usług, dotyczące reprezentacji i reklamy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapisy zawarte w nowej ustawie. Pokazano jakie kwestie sporne pojawiają się w tej dziedzinie i jak można je interpretować.

The most important change concerning representation and promotion introduced by the new value added tax act of May l 2004 are presented in the article. The most essential problems connected with this issue are described there.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. VI Dyrektywa VAT. Komentarz do dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  2. Które prezenty małej wartości nie podlegają opodatkowaniu, "Gazeta Prawna" 2004 nr 167.
  3. Na rzecz przedsiębiorstwa czy na inne cele?, "Rzeczpospolita" 2004 nr 170.
  4. Stawowska K., Szafrańska-Blank K., Walerjan D., Reprezentacja, reklama i promocja. Zagadnienia podatkowe, DIFIN, Warszawa 2003.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000 nr 54, póz. 654, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 11, póz. 50, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej, DzU nr 137, póz. 640.
  8. Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU nr 95, póz. 1100.
  9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz.535.
  10. Wojtasik P., Koszty reprezentacji l reklamy, INFOR, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu