BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Marianna, Kowalski Marcin
Tytuł
Audyt systemu informatycznego rachunkowości
Audit of Accounting Information System
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1073, s. 159-165, bibliografia 10 poz.
Tytuł własny numeru
Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Audyt, Informatyczne systemy rachunkowości, Ewidencja kosztów
Audit, Information system of accounting, Expenses register
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych ram projektu dotyczącego realizacji procesu audytu systemu informatycznego rachunkowości w firmie. Audyt jako kontrola jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem gospodarczym.

In the paper some chosen problems from the range of audits of accounting information systems has been presented. Having the core business of the information system illustrated, the authors focus on the legal requirements concerning the audit. An appropriate documentation is a very significant element of performing such an audit. The auditor's documentation has been deeply described in the publication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aforystek M., Cobit dla (nie) opornych audytorów - ogólna procedura audytu, Warszawa 2003.
  2. Bojanowski J., Systemy informatyczne z perspektywy audytora - bariera czy wezwanie, "Monitor" 2001 nr 3.
  3. Bojanowski J., Wykorzystanie standardów audytu informatycznego ISACA na przykładzie audytu sieci, Warszawa 2003.
  4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Warszawa 1999.
  5. Korytowski J., Podstawy audytu aplikacji, www.isaca.org.pl.
  6. Kurzawski R., Mierzejewski S., Dokumentacja rewizyjna badania sprawozdania finansowego, SKwP, Warszawa 2004.
  7. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn KIBR nr 53, Warszawa 2002.
  8. Piattini M., Audyting Information Systems, Wyd. Idea Group Publishing, Herschey 2000.
  9. Wskazówki w sprawie sporządzania opinii, raportu i udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji, Biuletyn KIBR nr 57, Warszawa 2002.
  10. Wytyczna audytowania systemów informatycznych. Forma i zawartość raportów, www.isaca.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu