BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof, Pawełek Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001
Research on the Redistribution of GDP by Local Governments in Poland, 1999-2001
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 726, s. 41-62, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Gross domestic product (GDP), Local government, Public finance, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych oraz jej realizację przez finanse samorządu terytorialnego. Przeprowadzono analizę przestrzennego zróżnicowania redystrybucji PKB przez samorząd terytorialny w Polsce w latach 1999-2001. Przedstawiono propozycję miernika brzegowej efektywności redystrybucji PKB.

In this article, the authors discuss the redistribution function of public finance. Local governments implement this function foremost using revenue collection instruments, including own revenues, general subsidies, and special-purpose grants from the central budget. Due to the complexity of this phenomenon, the authors propose a composite method of examining the redistribution of GDP by local governments using data on the ratio of own revenues and transfers from central government to the GDP generated in the given region. An analysis was conducted of the geographical differentiation of GDP redistribution in Poland in the years 1999-2001. The authors discuss the relationships between the population potential and level of economic development of Polish regions in the years 1999-2001. The authors introduce the concept of local government independence and propose a composite variable to describe it. They group the regions according to local government independence, propose a threshold indicator for the effectiveness of GDP redistribution, and conduct an analysis of the threshold effectiveness of the redistribution of GDP iii Poland over these years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 463
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A. [2000], Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 2. Buchman J.M. [1997], Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 [2002], GUS, Warszawa.
 4. Chojna-Duch E. [2000], Finanse publiczne i polskie prawo finansowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 5. Denek E., Sobiech J., Wolniak J. [2001], Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Fedorowicz Z. [1992], Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa.
 7. Grabiński T. [1985], Metodv określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 213. Kraków.
 8. Komar A. [1994], Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 9. Kosikowski C., Ruśkowski E. [1994], Finanse i prawo finansowe, KiK, Warszawa.
 10. Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Musgrave R.A., Musgrave P.B. [1984], Public Finance in Theorv and Practice, McGraw-Hill Book. New York.
 12. Owsiak S. [1999], Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Produkt krajowy brutto według województw w 1999 roku [2001], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 14. Produkt krajowy brutto według województw w 2000 roku [2002], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 15. Produkt krajowv brutto według województw i podregionów w 2001 roku [2003], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 16. Słownik wyrazów obcych [1980], red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 17. Sochacka-Krysiak H. [1992], Systemy finansów publicznych, Poltext. Warszawa.
 18. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu żvcia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 19. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN. Warszawa.
 20. Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego [2002], red. W. Wójtowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu