BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata, Sulimowska-Formowicz Monika
Tytuł
Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 11-12, s. 51-63, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Model przewagi konkurencyjnej, Konkurencja, Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna
Competitive advantage model, Competition, Competitiveness, Competitive advantage
Abstrakt
Identyfikacja źródeł braku konkurencyjności jest wstępem do budowy długookresowej przewagi konkurencyjnej. Artykuł jest poświęcony charakterystyce rodzajów luki konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz analizie głównych przyczyn jej powstawania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Barney J.B., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 17.
 3. Blaug M., [2000], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 4. Boulding K., [1981], Evolutionary Economics, Sage Publication, London.
 5. Gorynia M., [1998], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE w Poznaniu, Poznań.
 6. Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., [2000], Konkurencyjność przedsiębiorstwa - koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, w: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań.
 7. Gorynia M., [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, (red.), AE w Poznaniu, Poznań.
 8. Grant R.M., [1991], The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review", Vol. 33, No. 3.
 9. Hannan M.T., Freeman J., [1984], Structural inertia and organizational change, "American Sociological Review", vol. 49.
 10. Haveman H.A., [1992], Between the Rock and a Hard Place: Organizational Change and Performance under Conditions of Fundamental Environmental Transformation, "Administratative Science Quarterly", vol. 37.
 11. Lazarsfeld P., Menzel H., [1961], On the Relation Between Individual and Collective Properties, w: Complex Organizations. A Sociological Reader, A. Etzioni (ed.), New York 1961, cyt. za S. Nowak, Metodologia badań społecznych, [1985], PWN, Warszawa.
 12. Lubiński M., Michalski T., Misala J., [1995], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa.
 13. Maturana H., Varela F., [1980], Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Reidl London.
 14. Meyers G., Holusha J., [1988], Managing Crisis, Unwin, London.
 15. Miles R.E., Snow Ch.C., [1984], Fit, Failure and the Hall of Fame, "California Management Review", Vol. 26, No. 3.
 16. Morgan G., [1996], Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 17. Nicolaidis C., [1996], The Law of the Jungle; An Evolutionary Perspective on Competition and Co-operation in International Business, Discussion Papers in Economics and Management, The University of Reading, Series A, Vol. IX, December.
 18. Porter M.E., [1990], Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London.
 19. Porter M.E., [1998], Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", November - December.
 20. Porter M.E., [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 21. Pauchant T., Mitroff I., [1992], Transforming the Crisis Prone Organisation, Jossey-Bass, San Francisco.
 22. Slatter S., [1984], Corporate Recovery, Penguin, Harmondsworth.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu