BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anders Dorota, Starypan Jerzy
Tytuł
Zarządzanie gospodarką odpadami na poziomie gminy - model rozwiązania
Wastes Management in Commune - Solution Model
Źródło
Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 26, s. 273-282, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rola samorządów w ochronie środowiska, Polityka gospodarcza gminy, Zadania własne gminy, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Prawne podstawy ochrony środowiska, Edukacja ekologiczna, Studium przypadku
Environmental protection, Role of local governments in environmental protection, Economic policy district, District own tasks, Waste management, Commercial wastes, Legal basis for environmental protection, Ecology education, Case study
Abstrakt
Warunki i możliwości finansowe gmin wciąż jeszcze nie pozwalają na uruchomienie udoskonalonych technologii w zakresie pozyskiwania i przetwarzania odpadów. Stąd wynika konieczność integracji międzygminnych, a nawet stworzenia modelu zarządzania gospodarką odpadami w porozumieniu gmina - powiat - województwo. Wdrażanie racjonalnej gospodarki odpadami należy rozpocząć od uruchomienia programu informacyjnego i edukacyjnego społeczności lokalnych. W artykule zaprezentowano model zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na Żywiecczyźnie.

According to the authors opinion, it is impossible to use improved technologies in waste acquisition and recycling because of poor communes' financial conditions and possibilities. For that reason, authors outline a necessity of intercommunal integration. They also think that implementation of rational waste management ought to be started from local communities information and educational According to the authors opinion, it is impossible to use improved technologies in waste acquisition and programme. The article presents municipal waste management model in Zywiec area. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-5618
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu