BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheuer Bartosz
Tytuł
Ekologia w perspektywie aksjologicznej
An Axiological Perspective on Ecology
Źródło
Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 26, s. 283-286
Słowa kluczowe
Ekologia, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Świadomość ekologiczna, Wartości i normy etyczne
Ecology, Environmental protection, Ecological politics, Ecological awareness, Value and ethical norms
Abstrakt
Realizacja założeń polityki ekologicznej państwa jest możliwa tylko w połączeniu z odpowiednim stopniem świadomości społecznej w tym względzie. Stopień ten wiąże się ze sposobem postrzegania wartości, które można określić jako wartości ekologiczne. Referat zawiera charakterystykę tychże wartości i określenie na ile sposób przedstawiania rzutuje na ich społeczny odbiór. Zdaniem autora, istotne jest nie tylko to, co egzystuje w świadomości społecznej jako wartość, ale także, jakie jest tej egzystencji uzasadnienie.

Full realisation of the state's ecological policy is only possible when coinciding with an adequate level of social awareness in the matter. That level is directly connected with the way that values described as ecological are being perceived by the society. The paper has given full characteristics of those values and addressed the issue whether the way of presenting them affects, and to what extent, their social perception. In author's opinion, not only what has been present in the social awareness, as a value, is important but also what justifies that presence. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-5618
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu