BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska-Mizielińska Wanda, Smuga Tadeusz
Tytuł
Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim w ocenie przedsiębiorców
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 11-12, s. 82-107, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bariery przedsiębiorczości, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Jednolity rynek wewnętrzny, Integracja gospodarcza Polski z UE
Barriers to entrepreneurship, Enterprise competitiveness, European Single Market, Poland's economic integration with the EU
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest problematyka postrzegania przez przedsiębiorców perspektyw na rynku Wspólnoty Europejskiej oraz wpływu pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w dwóch grupach przedsiębiorstw a) eksporterów (próba ogólnokrajowa); b) w celowo dobranych przedsiębiorstwach z dwóch województw o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (pomorskiego i śląskiego). Zebrany materiał empiryczny pozwolił m.in. na identyfikację: oczekiwań przedsiębiorców dotyczących integracji z UE, opinii na temat barier funkcjonowania przedsiębiorstw i działań podejmowanych, aby je przezwyciężyć, ocen stosowanych instrumentów wspierania rozwoju sektora MSP oraz oczekiwanych form pomocy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyński W., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., [2003], Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 2. Daszkiewicz N., [2000], MSP w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - jak właściciel małej firmy postrzega jednolity rynek europejski?, w: Szanse rozwoju regionu gdańskiego w warunkach konkurencyjności, pod redakcją D. Rucińskiej, PTE Gdańsk.
 3. Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, [1999], Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 4. Innowacje 97. Raport z badań empirycznych, [1998], Kierownictwo naukowe badań - J. Kotowicz-Jawor, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 5. Innowacyjność polskich MSP, [2001], raport z badań przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie PARP, Warszawa.
 6. Janeczek U., [2001], Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych, w: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, SGH, PWE, Warszawa.
 7. Karpińska-Mizielińska W, [2003], Wiosenny przegląd pomocy publicznej w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", nr 6 (141).
 8. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [2001], badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, maszynopis.
 9. Marczewski K. (red), [2001], Polscy eksporterzy w latach 1994-2000. Wyniki badań ankietowych, "Problemy Handlu Zagranicznego" nr 23, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 10. Mizgajska H., [2000], Bariery wprowadzania innowacji do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 11. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 r., [2003], UOKIK, Warszawa, sierpień.
 12. Sytuacja małych przedsiębiorstw, [2001], badania GfK Polonia wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, maszynopis.
 13. Tavakol, McKieran, [1999], SMEs Strategic Reaction to the Single Market Announcement: Evidence from Scotish Manufacturing Firms, "Journal of Small Business Management"(37) (1).
 14. Udział Polski w Jednolitym Rynku. Korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów, [2002], Praca zbiorowa pod kierunkiem E. Kaweckiej-Wyżykowskiej. Opracowanie wykonane dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, IKCHZ, Warszawa grudzień, maszynopis.
 15. Uwarunkowania europejskie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce, [2001], Raport z badań pod kierunkiem M. Strużyckiego, SGH, Warszawa, maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu