BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładysz Jerzy
Tytuł
Bariery finansowania projektów realizowanych przez podmioty polskie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Barriers of Financing the Projects Realized by Polish Units with Support of European Union Structural Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 229-235, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Słowa kluczowe
Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Konkurencyjność gospodarki
EU regional aid, Structural funds, Economy competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza barier utrudniających finansowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na politykę strukturalną. Bariery te wiążą się z osłabieniem konkurencyjności polskiej gospodarki względem gospodarek innych państw objętych wspólnotową polityką strukturalną. Autor podkreśla, że zmniejszenie oddziaływania oraz przezwyciężenie barier występujących podczas przeprowadzania projektów wspieranych z funduszy strukturalnych wymaga wsparcia ze strony polityki gospodarczej państwa.

The aim of research was the identification of barriers which make difficult financing and realization of projects co-financed by European Union structural funds. These barriers have negative influence on the competitiveness of Polish economy in relation to economies of other states embraced with common structural policy. Minimizing of influence or overcoming the barriers which appear at realization of projects supported from structural funds should be supported by the state's economic policy (similarly as in other member states of the EU). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dodatnie saldo rozliczeń Polska - UE, "Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr 2.
  2. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003.
  3. Niewiadomski Z., Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, serwis internetowy MGiP, 25.05.2005.
  4. Przewodnik po funduszach strukturalnych dla przedsiębiorców oraz instytucji wspierających firmy, red. J. Domańska, PARR, Gliwice 2004.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004 nr 116, poz. 1206.
  6. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu