BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hąbek Patrycja
Tytuł
Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 10, s. 24-28, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Postawy społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Business ethics, Social attitudes, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Przegląd norm związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, [2] Potencjalne korzyści z przyjęcia globalnych norm ISO CR MSSs
Abstrakt
W artykule przedstawiono standardy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Opisano normy systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością - ISO CR MSS.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accountability, Mapping Standards for Corporate Social Responsibility, wstępna wersja do konsultacji, opracowana 28 lutego 2002. s. 4, [w:] red. Gasparski W.: Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 2. Berenbeim R.E, Muirhead S.A.: Business Conduct Codes: Why Corporations Hesitate?, The Conference Board Executive Action Series reports, styczeń 2002, nr 13.
 3. Castka P., Bamber Ch. }., Bamber, D. J., Sharp J. M.: Integrating corporate social responsibility (CSR) into ISO management systems - in search of a feasible CSR management system framework, The TQM Magazine, 16/ 3, 2004.
 4. Exploring Pathways to a Sustainable Enterprise: A Sustainable Development Planning Tool - User Guide, Global Environmental Management Initiative, więcej na stronie: www.gemi.org.
 5. Filek J.: Czy biznes zobowiązuje?
 6. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FS/biznes_zobowiazuje.html.
 7. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G.: Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, materiały konferencyjne (Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN oraz WSPiZ).
 8. http://www.cebi.win.pl/texty/etyka_biznesu_w_dzialaniu.doc.
 9. Miller P.: Zintegrowane systemy zarządzania, materiały dydaktyczne Katedry Zarządzania Jakością, SGH w Warszawie.
 10. http://akson.sgh.waw.pl/kzj/systemy_zintegrowane.doc.
 11. Parston G.: Osiąganie wyników społecznych, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 12. Rok B.: Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 13. Stodulski W.: Zmierzony ekorozwój.
 14. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/zmierzonyekorozwoj.html.
 15. Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org, (24 listopad 2002).
 16. The desirability and feasibility of ISO corporate social responsibility standards, raport końcowy , Consumer Protection in the Global Market Working Group of the ISO Consumer Policy Committee (COPOLCO), maj 2002.
 17. The SIGMA project: sustainability in practice, w: The Sigma Guidelines, wersja pilotażowa - maj 2001, The Sigma Project.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu