BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarysz-Kamińska Eliza
Tytuł
Unijne uregulowania prawne dotyczące przyrządów pomiarowych a zarządzanie jakością
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 10, s. 29-32, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, System oceny zgodności, Ocena jakości
Quality management, Conformity assessment system, Quality assessment
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Moduły oceny zgodności. Zawiera tabele: [1] Wybrane Dyrektywy Nowego Podjeścia, [2]Podstawowe moduły dyrektywy, [3] Moduły uzupełniające dyrektywy podstawowe, [4] Wykaz polskich norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 2004/22/WE.
Abstrakt
Podczas wdrażania systemu każdy przedsiębiorca musi uwzględnić wymagania prawne i wytyczne tożsame z wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia. W artykule przedstawiono modułową budowę procesów oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zawartymi w dyrektywach lub w normach. Omówiono dyrektywę Measuring Instruments Directvie jako Dyrektywę Nowego Podejścia. Porównano system zarządzania jakością z Dyrektywami Nowego Podejścia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 o przyrządach pomiarowych (tzw. Dyrektywa MID), Dziennik Urzędowy L 135, 07/04/2004 P. 0001-0080.
  2. Hutyra A, Oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów przemysłowych do Unii Europejskiej, www.polishemb-trade. co.uk/pl/lib/ukie_oznaczenie_ce.pdf.
  3. Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r., Dz. U. Nr 63 z 2001r.- zmiana z dnia 27 maja 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 243, póz. 2441 - tekst jednolity.
  4. www.gum.gov.pl.
  5. www.mg.gov.pl.
  6. www.pkn.pl/N_Zharm/D2004_22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu