BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Magdalena
Tytuł
Zarządzanie płynnością grupy kapitałowej
Liquidity Management of Capital Group
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 115-124, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Analiza finansowa, Płynność finansowa, Grupa kapitałowa
Financial management, Financial analysis, Financial liquidity, Capital group
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procedur tworzenia sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych na poziom wskaźników płynności finansowej oraz przedstawienie usługi cash pooling, dotyczącej wspólnego zarządzania płynnością. Zadaniem cash pooling jest zmniejszenie kosztów finansowych przez wyrównywanie dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bankowych oddziałów tej samej spółki lub jednostek grupy kapitałowej. (fragment wstępu)

The globalization, becoming a worldwide process and most more quickly getting of almost all industries and economy sections, is possible thanks to the progressive concentration of capital. This appears in connections and mergers of economic subjects, leading to rise of great, national, and often supranational capital groups. In the face of such occurrence of the consolidation, observed also in Poland since 1990s, the essential meaning gathers the matter of the management with such composed subjects. The article concentrates on the aspect of the financial liquidity from the capital group point of view. A true success is not only to sell the commodity, but first of all to recover the cash termly of its pay, and then properly to bring it into cultivation. The article introduces the influence of rules of the accountancy, practical at the creation of consolidated finance statements for capital groups on their financial liquidity indicators. One turned also the attention to the efficiency of one of the tools offered by banks in the improvement of the financial liquidity of capital groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
  2. Grabowska M., Ograniczenia w rozwoju nowoczesnych usług bankowych na przykładzie cash pooling, [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, red. K. Zna-niecka, AE, Katowice 2006.
  3. Grzywacz J., Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2004.
  4. Sasin W., Analiza płynności finansowej firmy, Interfart, Łódź 2001.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Toborek-Mazur J., Kuchmacz J., Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Zakamycze 2003.
  7. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU 2000, nr 133, póz. 486).
  8. Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, SGH, Warszawa 2001.
  9. www.bph.pl/pl/klienci_korporacyjni/rachunki_i_operacje/bankowosc_transakcyjna (luty 2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu