BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanienko Izabela
Tytuł
Charakterystyka form prawnych commercial papers emitowanych w Polsce
The Essence and the Classification of Forms of Legal Emitted Commercial Papers in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 125-134, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek pieniężny, Papiery wartościowe, Papiery komercyjne, Papiery dłużne
Money market, Securities, Commercial papers, Debt securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę commercial papers jako instrumentu rynku pieniężnego. Szczegółowo opisano trzy rodzaje papierów komercyjnych funkcjonujących w Polsce w zależności od ich formy prawnej. Są to papiery oparte na kodeksie cywilnym, walory oparte na prawie wekslowym oraz papiery oparte na ustawie o obligacjach.

The aim of the present article is a presentation of performance of commercial papers as a rational source of capital gains financial market for contractors. The paper also discusses forms of indebted legal short-term papers on the Polish, in particular papers emitted in support of the Law on bills of exchange, Code civilian as well as the Law of bonds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alworth J.S., Borio C.E.V., Commercial Papers Markets: A Survey, Bank for International Settelments Economic Papers, no. 37, April 1993.
 2. Drab M., Sowińska-Kobelak D., Papiery wartościowe i prawa pochodne aspekty prawne i rachunkowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
 3. Dziawgo L., Dziawgo D., Integracja czy dominacja? Refleksje na temat zarządzania procesem integracji polskiego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym, "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 4. Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe Wig-Press Warszawa 2000.
 5. Francis J.C., Taylor R.W., Podstawy inwestowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 6. Nowakowski J., Niedziółka P., Mieloszyk J., Portfel inwestycyjny banku, Difin, Warszawa 2002.
 7. Stigum M., The money Market, 2nded, Down Jones & Irwin, Homewood III 1983.
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DzU nr 118, poz. 754). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, póz. 93 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (DzU nr 36, póz. 282 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU nr 83, póz. 420 z późn. zm.).
 11. Wieczorkiewicz-Kidacka L, Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, 1.1, Bankowość i Rynki, Materiały konferencyjne, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu