BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Leszek
Tytuł
Kultura organizacyjna w polskich przedsiębiorstwach - perspektywa globalnej unifikacji czy regionalnej dyferencji?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 538-545, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja, Krajobraz kulturowy, Kultura narodowa, Kultura masowa, Kultura organizacji, Kultura przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Pluralizm kulturowy, Przegląd literatury
Globalization, Cultural landscape, National culture, Popular culture, Corporate culture, Culture of enterprise, Enterprise management, Cultural pluralism, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie czy globalizacja prowadzi do unifikacji kulturowych aspektów zarządzania. Jest to więc analiza przyczynku do problemu globalizacji kultury. W latach dziewięćdziesiątych w Polsce można zaobserwować początki procesu zmiany kultury organizacyjnej spetryfikowanej przez pół wieku socjalizmu realnego. Współwystępują dwa procesy: pluralizacji polskiej kultury organizacyjnej, a więc różnicowania się typów kultury organizacyjnej oraz unifikacji kultury organizacyjnej, zgodnie z wzorami globalnej kultury masowej lansowanej przez mass-media. W świetle przeprowadzonych analiz prawdopodobne wydaje się, że po etapie pluralizacji wzorów kultury organizacyjnej będącej efektem transformacji dominujących wzorów, następuje etap unifikacji idący w kierunku kultury globalnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is answer to the question whether globalisation leads to the unification of cultural aspects of management. It is therefore the analysis of the contribution to the issue of the globalisation of culture. In the 90's in Poland there could be observed beginnings of the process of transformation of the corporate culture petrified for half a century of real socialism. There co-exist two processes: pluralisation of Polish corporate culture, thus differentiation of the types of corporate culture and unification of corporate culture, following the patterns of the global mass culture promoted by mass media. In the view of research it seems most probable that after the stage of pluralisation of corporate culture patterns resulting from the transformation of dominating patterns, unification stage approaching global culture follows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai A., (1990): Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, [w:] Global Culture. Nationalism, Globalisation and Modernity, M. Featherstone (red.) Sage, London 1990.
 2. Barber B., (2000): Globalizacja, "Gazeta Wyborcza", 1-2 lipca.
 3. Bauman Z., (2000): Globalizacja, PIW, Warszawa.
 4. Bell D., (1998): Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa.
 5. Dean E., (2002): Overview of Cultural Identity in United States, INTERNET, http://ematusov.soe.udel.edu/final.paper.pub.
 6. Fukuyama F., (2000): Globalizacja do bicia, "Gazeta Wyborcza", 1-2 lipca.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (1998): Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 8. Huntington S., (2000): Zderzenie cywilizacji, MUZA SA, Warszawa.
 9. Koźmiński A., (1999): Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 10. Krzysztofek K., (2000): Global Culture and Global Governance. Is There Such a Thing as Geoculture?, [w:] The polish quarterly of international affairs, PFSM, Warszawa nr 1.
 11. Linton R., (1975): Dyfuzja kulturowa, [w:] Elemety Teorii Socjologicznych. Materiały do dziejów socjologii zachodniej, PWE, Warszawa.
 12. Rizer G., (1996): Mcdonaldization of Society, New York.
 13. Smith A., (1990): Towards a Global Culture, [w:] Global Culture. Nationalism, Globalisation and Modernity, M. Featherstone (red.), Sage, London.
 14. Sułkowski Ł., (2002): Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, TNOiK, Toruń-Łódź.
 15. Thurow L., (1998): Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 16. Thurow L., (1999): Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 17. Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie, "Kultura i społeczeństwo", styczeń-marzec 2000.
 18. Yip G., (1992): Total Global Strategy. Managing for Worldwide Competitive Advantage, Simon & Schuster, Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu