BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 587-598, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Strategia komunikowania, Socjologia komunikowania, Kultura organizacji, Przegląd literatury
Multinational enterprise, Communication in organisation, Communication strategy, Sociology of communication, Corporate culture, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie podjęta została próba określenia zasadniczych uwarunkowań, przesłanek i reguł kreowania procesów komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym z uwzględnieniem metodyki rozwoju interkulturowej kompetencji komunikacyjnej pracowników. (abstrakt oryginalny)

Every organization is a social structure and thus its existence is significantly dependent on communication. Communication determines the efficiency of the majority of the processes within the organization. Globalization necessitates the intercultural cooperation. The organizational diversity and the complexity of interorganizational networks results from increased cultural diversity and subsequently leads to communication complexity. Increased communication complexity is derived from increased cultural diversity in the organization or interorganizational network. We need to be aware of the differences that occur between the members of distinct cultures. The intercultural communication process is complicated by the cultural distance between people. Many cultures have their own different cognitive frames which determine what is considered logical and rational in their culture. Understanding what happens when intercultural communication takes place enables us to consider how to effect it. What's more we need to understand the business environment and communication practices of each side before we can successfully engage in intercultural business communication. This paper attempts to specify the fundamental conditions and rules of establishing Intercultural Business Communication in the multicultural environment, considering the methods of intercultural communication ability development of the workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J., (2000): Anatomia sukcesu. Komunikacja, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 2. Adler R., (1989): Communicating at work. Principles and Practices for Business and the Professions, 3th ed., McGRAW-Hill, inc, New York.
 3. Beamer L., (1992): Learning Intercultural Communication Competence, "The Journal of Business Communication", vol. 29 iss. 3.
 4. Casmir F., (1996): Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturowa - zderzenia i spotkania, Praca zbiorowa pod red., Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A., Instytut Kultury, Warszawa.
 5. Chaney H., Martin J., (1995): Intercultural Business Communication, Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey.
 6. Griffith D., Harvey M., (2001): Executive Insights: An Intercultural Communication Model for Use in Global Interorganizational Networks, "Journal of International Marketing", vol. 9 no. 3.
 7. Grucza F., (1992): Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, [w:] Język, kultura - kompetencja kulturowa, Praca zbiorowa pod red. F. Grucza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Grucza F., (1992): O komunikacji między ludzkiej - jej podstawach, środkach, rodzajach, płaszczyznach, składnikach i zewnętrznych uwarunkowaniach, [w:] Modele komunikacji międzyludzkiej. Praca zbiorowa pod red. W. Woźniakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Grucza F., (1996): O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturowym porozumiewaniu się oraz naukach humanistyczno - społecznych, [w:] Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur, Praca zbiorowa pod red F. Grucza, K. Chomicz-Jung, Warszawa.
 10. Hofstede G., (2000): Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 11. Jellonek A., Wyzyga K., (1995): Komunikowanie się jako spotkanie osób, [w:] Człowiek, kultura, edukacja. Tom 2., pod red. M. Reut, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Kurcz I., (1992): Język a psychologia - podstawy psycholingwistyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 13. Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z., (1983): Komunikowanie skuteczne?, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.
 14. Mikułowski-Pomorski J., (1988): Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź.
 15. Nęcki Z., (2000): Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków.
 16. Pacanowsky M., O'Donnell-Trujillo N., (1996): Komunikacja organizacyjna jako forma 'wykonania' kulturowego [w:] Komunikacja międzykulturowa - zderzenia i spotkania, Praca zbiorowa pod red. Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A., Instytut Kultury, Warszawa.
 17. Płachecki M., (1987): Słowo wstępne, [w:] Hall T., Bezgłośny język , Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 18. Plusa P., (1996): Problematyka kompetencji komunikatywnej w wybranych referatach sympozjów lingwistyki stosowanej i X kongresu AILA '93, [w:] Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur. Praca zbiorowa pod red. F. Grucza, K. Chomicz-Jung, Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawniczego, Warszawa.
 19. Rittel T., (1994): Podstawy lingwistyki edukacyjnej - nabywanie i kształcenie języka, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 20. Romanowska M., Jarosiński M., (2001): Kultura organizacji [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 21. Szulc A., (1994): Słownik dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu