BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wudarzewski Włodzimierz
Tytuł
System kompetencji funkcjonalnych i wyznaczniki jego sprawności
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 620-628, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie kompetencjami
Enterprise management, Competence management
Abstrakt
Można przyjąć, że kompetencje funkcjonalne odzwierciedlają obowiązujący podział pracy i są formą transformacji celów w szczegółowe zadania, realizowane przez wyodrębnione podmioty organizacyjne. Celem opracowania była próba pełniejszej interpretacji systemu kompetencji funkcjonalnych oraz wskazanie i omówienie najważniejszych uwarunkowań jego kształtowania. Autor określił wymagania, jakie muszą być spełnione, by system regulacji kompetencji funkcjonalnych można było uznać za poprawny metodycznie. Autor wykorzystał swój dorobek teoretyczny (krajowy i zagraniczny), jak również wieloletnie obserwacje i doświadczenia praktyczne w zakresie badania i wdrażania systemów regulacji kompetencji.

It can be assumed that functional competencies correspond directly to firm's goals (tasks) and provide tools with which the scope of activities and specific responsibilities can be established and then allocated to particular organizational units of the company. The paper addresses the question of why the development of a functional competencies system is so important and what determines its efficiency. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M., (2000): Kompetencje przedsiębiorstwa, A.W. Placet, Warszawa.
 2. Griffin R., (1998): Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa.
 3. Humble J., (1972): Zarządzanie przez cele, PWE Warszawa.
 4. Jacobs W., (1982): Augabenananlyse und Matrix-Denken, Zeitschrift F+O, nr 5-6.
 5. Kaplan R., Norton D., (2001): Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN Warszawa.
 6. Krueger W., (1982):Aufgabenanalyse. Renaissance einer Organisationstechnik, ZfO nr 5-6.
 7. Krupski R., (2001): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE Wrocław.
 8. Levy-Leboyer C., (1997): Kierowanie kompetencjami, Poltext Warszawa.
 9. Malear A., (1984): Organisationshandbuch, Management Zentrum, St. Gallen.
 10. Mońka J., Wudarzewski Wł., (2000): System celów jako układ odniesienia w kształtowaniu systemu informacyjnego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 861.
 11. Wittlage H., (1982): Methoden und Techniken praktischer Organisationsarbeit, VNW Wiesbaden.
 12. Wudarzewski Wł., (1983): Zasady i techniki analizy zadań, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 240.
 13. Wudarzewski Wł., (1985): Problemy metodyczne budowy i modyfikacji tablic kompetencyjnych, Praca Doktorska, AE Wrocław.
 14. Wudarzewski Wł., (1999): Wybrane problemy budowy i analizy, systemy celów strategiczno-taktycznych - doświadczenia praktyczne, [w]: Krupski R., Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, PN WWSZiP, Wałbrzych.
 15. Wudarzewski Wł., (1999): Wybrane problemy organizacyjne związane z funkcjonowaniem ośrodków odpowiedzialności, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 834.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu