BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Wiesław, Samul Joanna
Tytuł
Przemiany zatrudnienia w budownictwie
Employment Structure Changes in Construction Industry
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 6, s. 35-41, 9 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zatrudnienie, Usługi budowlane, Budownictwo, Przedsiębiorstwo budowlane, Sektor budowlany
Employment policy, Employment restructuring, Employment, Construction services, Construction sector, Construction company, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Począwszy od lat 90. przedsiębiorstwa budowlane skutecznie ograniczały zatrudnienie na skutek procesu restrukturyzacji, spadku produkcji budowlano-montażowej, postępu technologicznego i organizacyjnego oraz niekorzystnych zmian w przepisach prawa pracy. Dzisiaj sektor budowlany tworzy miejsca pracy. Jednak specjalistów brakuje. Głównymi przyczynami takiej sytuacji są: wyjazdy wykwalifikowanych pracowników za granicę w celach zarobkowych, niski prestiż wykonywanej pracy oraz niedostosowany do potrzeb rynku system edukacji zawodowej i brak zainteresowania kształceniem w zawodach budowlanych. (abstrakt oryginalny)

In the early 90s construction enterprises used to reduce employment as a result of restructuring, decrease of production, technological and organizational progress or unfavorable changes in labor law regulations. Today construction sector creates new work places, however there are too few specialists for such vacancies in the market. The main reasons of such situation are economic emigration of qualified employees, low work prestige, system of professional education not corresponding to market requirements and lack of interest in construction professions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Błaszczak A., Wreszcie praca szuka człowieka, Rzeczpospolita, 4 maja 2006.
  3. Buszko A., Etyka w przedsiębiorstwach budowlanych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 7, Warszawa.
  4. Bojarski L., Głaz J., Nie ma kto i z czego budować, Gazeta Wyborcza, 9 października 2006.
  5. Matwiejczuk W., Przemiany strukturalne budownictwa w latach dziewięćdziesiątych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2001, nr 9, Warszawa.
  6. Pocztowski A., Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak, Kraków 1995.
  7. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltex, Warszawa 2003.
  8. Informacje statystyczne GUS: Roczniki statystyczne, Publikacje statystyczne, Raport Koniunktura Gospodarcza - Budownictwo.
  9. Raport Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych woj. podlaskiego w 2005 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu