BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr
Tytuł
Management and Organizational History - nowe czasopismo z dziedziny organizacji i zarządzania
Management and Organizational History - the new magazine in a field of organization and management
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 2, s. 141-151, bibliogr. 44 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji
Organisation and management, Organisation and management methodology, Organisation theory
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego czasopisma z dziedziny organizacji i zarządzania, zatytułowanego "Management and Organizational History". Przedstawia on analizę artykułów opublikowanych w trzech pierwszych numerach czasopisma, zawierających rozważania teoretyczno-metodologiczne dotyczące m.in. relacji między procesem kształtowania się nowoczesnej osobowości i nowoczesnych form kontroli społecznej a kształtowaniem się nowoczesnej praktyki zarządzania i organizacji. W artykule podjęto również próbę zbadania, jakie znaczenie dla prac prowadzonych przez polskich naukowców mogą mieć doświadczenia zachodnioeuropejskich i amerykańskich badaczy. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present a new magazine in a field of organization and management, entitled "Management and Organizational History". It shows the analyses of the articles, published in the first three issues of a magazine, which include theoretical and methodological reflections including relations between a process of developing modern personality, a new form of social control and creating a modern practice of organization and management. The article makes an attempt to find how the experiences of West European and American researchers will affect on researches conducted by Polish scientists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barley S.R., Kunda G., Design and devotion: Surges of rational and normative ideologies of control in managerial discourse, "Administrative Science Quarterly" 1992,nr37.
 2. Bielski M., Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900-1939, "Problemy Organizacji" 1967, Z. 9.
 3. Booth Ch., Rowlinson M., Management and organizational history: Prospects, "Management and Organizational History" 2006.
 4. Brady F.N., Finding a history for management, "Journal of Management Inquiry" 1997, nr 6.
 5. Bruce K., Henry S. Dennison, Elton Mayo, and Human Relations historiography, "Management and organizational history" 2006, nr 2.
 6. Clark P., Rowlinson M., The treatment of history in organization studies: Toward an 'historic turn'?, "Business History" 2004, nr 46,
 7. Cooke B., Writing the left out of management theory: The historiography of the management of change, "Organization" 1999, nr 6.
 8. Costea B., Crump N., Holm J., Conceptual history and the interpretation of managerial ideologies, "Management and Organizational History" 2006, nr 2.
 9. Czech A., Karol Adamiecki - sylwetka organizatora, TNOiK, Katowice 1980.
 10. Czech A., Piotr Drzewiecki - mecenas naukowej organizacji, TNOiK, Katowice 1983.
 11. Czech A., Zygmunt Rytel - życie i dzielo, Katowice 1981.
 12. Gabriel Y., Storytelling in organizations, Oxford University Press, Oxford 2000.
 13. Górski P., Amerykańskie inspiracje naukowej organizacji w Polsce międzywojennej, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1.
 14. Górski P., Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium ksztaltowania środowiska naukowej organizacji i jego ideologii w Polsce międzywojennej, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 15. Grant J.D., Mills A.J., The quiet Americans: Formative context, the Academy of Management leadership, and the management textbook, 1936-1960, "Management and organizational history" 2006, nr 2.
 16. Halbesleben J.R.B., The man who won WWII: Andrew Jackson Higgins and the management of Higgins Industries, "Management and Organizational History" 2006, nr 3.
 17. Heidrich Z., Wstęp [w:] Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism, wyboru dokonał oraz wstępem i komentarzami opatrzył Z. Heidrich, Warszawa 1970.
 18. Jacques R., Manufacturing the employee: Management knowledge for the 19th to 21st centuries, SAGE, London 1997.
 19. Kieser A., From freemasons to industrious patriots: Organizing and disciplining in 18th century Germany, "Organization Studies" 1998, nr 19.
 20. Kieser A., Why organization theory needs historical analyses and how this should be performed, "Organization Science" 1994, nr 5.
 21. Kołodziejczyk R., Burżuazja polska w XIX i XX wieku: szkice historyczne, Warszawa 1979.
 22. Kołodziejczyk R., Jan Bloch (1836-1902). Szkic do portretu , Warszawa 1983.
 23. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1996.
 24. Landau Z., Tomaszewski J-, Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939.
 25. Martyniak Z., Klasycy polskiej myśli organizatorskiej, "Problemy Organizacji" 1972, nr l.
 26. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 27. Martyniak Z., Stanisław Bieńkowski krzewiciel naukowej organizacji i kierownictwa (w 100-lecie urodzin), Kraków 1983.
 28. Mckenna Ch.D., Writing the ghost-writer back in: Alfred Sloan, Alfred Chandler, John McDonald and the intellectual origins of corporate strategy, "Management and Organizational History" 2006, nr 2.
 29. McKinlay A., Managing Foucault: Genealogies of management, "Management and Organizational History" 2006, nr 1.
 30. McQuarrie F.A.B., Breaking kayfabe: "The history of a history' of World Wrestling Entertainment, "Management and organizational history" 2006, nr 3.
 31. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki wydawane przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN.
 32. Mutch A., The institutional shaping of management: In the tracks of English individualism, "Management and Organizational History" 2006, nr 3.
 33. Piłatowicz J., Kadra inżynierska w IIRzeczypospolitej, Siedlce 1994.
 34. Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914, Łódź 1994.
 35. R. Kołodziejczyk (red.), Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, Warszawa 1993.
 36. Rehn A., Anachronism and innovation: A case of hybrid economies in the early 19th century, "Management and Organizational History" 2006, nr 1.
 37. Rippin A., Fleming P., Brute force: Medieval foundation myths and three modern organizations' quests for hegemony, "Management and Organizational History" 2006, nr 1.
 38. Rowlinson M., Business history and organization theory, "Journal of Industrial History" 2001, nr 4.
 39. Rowlinson M., Hassard J., The invention of corporate culture: A history of the histories ofCadbury, "Human Relations" 1993, nr 46.
 40. Rozwój i osiągnięcia nauki i praktyki organizacji i kierownictwa w Polsce, TNOiK 1925-1985, Warszawa 1985.
 41. Scranton P., Urgency, uncertainty, and innovation: Building jet engines in postwar America, "Management and Organizational History" 2006, nr 2.
 42. Spector A., The Harvard Business Review goes to war, "Management and Organizational History" 2006, nr 3.
 43. Taalas S.L., Consumption of a medieval event: Employing theatre in the construction of local and spatial organization, ,,Management and Organizational History" 2006, nr 3.
 44. Żarnowski J., Polska 1918-1939: praca, technika, społeczeństwo, KiW, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu