BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Kinga
Tytuł
Determinanty struktury kapitału polskich spółek
Capital Structure Determinants in Polish Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 8, s. 21-27
Słowa kluczowe
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Kapitał, Spółki giełdowe, Finanse przedsiębiorstwa
Company capital structure, Capital, Stock market companies, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników warunkujących wybór struktury kapitałów przez polskie spółki giełdowe w latach 1997-2004. W badaniu wykorzystano metodę regresji wielorakiej. Wyniki badania potwierdzają, iż teoria hierarchii źródeł finansowania najlepiej opisuje decyzje finansowe polskich spółek. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify factors determining the choice of capital structure by Polish stock listed enterprises in the years 1997-2004. Multiple regression method is used in the analysis. The results confirm that the pecking order theory best explains financial decisions of Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barclay M., Smith C. W., Watts L., The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies, Journal of Applied Corporate Finance 1996, No. 8.
  2. Bevan A. A., Danbolt J., Testing for inconsistencies in the estimation of UK capital structure determinants, Applied Financial Economics 2004, No. 14.
  3. Campbell K., Jerzemowska M., Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy, [w:] D. Zarzecki (red.), Financial Management, Objectives - Organisation - Tools, FRR w Polsce, Warszawa 2001, s. 51-76.
  4. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 293-315
  5. Hussain Q., Nivorozhkin E., The Capital Structures of Listed Companies in Poland, IMF Working Paper, WP/97/175, 1997.
  6. Miller M., Modigliani F., The cost of capital, Corporate Finance and theory of investment, American Economic Review 1958, No. 48.
  7. Nivorozhkin E., Financing Choices of Firms in EU Accession Countries, BOFIT, Discussion Paper No. 6,2004
  8. Sierpińska M., Paliwoda G., Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, Nasz Rynek Kapitałowy 2001, 4/124.
  9. Skowroński A., Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] J. Sobiech (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 13-73.
  10. Szczepankowski P., Polityka dywidend w kreowaniu wartości spółek kapitałowych w Polsce, [w:] J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004. s. 621-638.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu