BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena, Pałasz Jan
Tytuł
Zarządzanie jednostką terytorialną a zarządzanie środowiskowe
Community Management and Environmental Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 8, s. 53-62, 22 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Zarządzanie miastem, Samorząd terytorialny, Zarządzanie środowiskiem
District management, City management, Local government, Environmental management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskowego w samorządach terytorialnych. Wyeksponowano różnice pomiędzy zarządzaniem firmą a jednostką samorządową. Skuteczne i sprawne zarządzanie jednostką terytorialną tworzy podstawy decyzyjne do zarządzania środowiskowego. Zwrócono uwagę na trudności w zarządzaniu środowiskowym na szczeblu lokalnym. Omówiono najważniejsze problemy zarządzania środowiskowego w kontekście poszczególnych funkcji: planowanie, organizowanie, implementacja, kontrolowanie i komunikowanie. (abstrakt oryginalny)

The paper contains selected questions connected with environmental management in communities. Some differences between corporate management and community management are analysed. Efficient management in communities is the key element of environmental management. There are some problems in environmental activity. The most important of them are presented in the paper. Ali presentation is divided in parts in relative to functions of management: planning, organizing, realizing, controlling and communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aneks B. Wyciąg z Rozporządzenia WE Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 2. A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006, s. 17.
 3. T. Borys, Programowanie ekorozwoju gmin, [w:] Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, R. Miłaszewski (red.), PZITS NOT Poznań, Politechnika Białostocka, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Turystyką, Poznań-Białystok 1999.
 4. M. Ciesielska, Z. Nowak, J. Pałasz, Raportowanie ekologiczne - prawne obowiązki uczestników zarządzania środowiskiem w Polsce, Czystsza Produkcja i Eko-Zarządzanie nr 3(30). Publikacja Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji", Katowice, wrzesień 2004.
 5. EN PN ISO 14001:2004 System zarządzania środowiskowego - wymagania i wytyczne stosowania.
 6. B. Gajdzik, Marketing w gminie. Wybrane zagadnienia, WSEiA, Bytom 2002.
 7. B. Gajdzik, J. Pałasz, Mapa kluczowych problemów w zarządzaniu środowiskowym w samorządach terytorialnych, Problemy Ekologii (w druku 2007).
 8. G. Gierszewska, Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000, s. 9.
 9. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s. 38, 60.
 10. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 11. B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych, AE, Wrocław 1997, rozdz. II.
 12. J. Myśliwski, A. Kochel, Nasi drodzy urzędnicy, Gwarek 2006, nr 26, s. 1,3, na podst. miesięcznika „Wspólnota", ranking z 24 czerwca 2006 r.
 13. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 16-18, 19. 14. Z. Nowak (red.), Zarządzanie środowiskiem, Politechnika Śląska, Gliwice 2001, cz. l, s. 51. 15. J. Pałasz, Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska - uwagi do ich formy, struktury, treści i wykonania, Problemy Ekologii 2006, nr 4, s. 199-204.
 14. K. Podgórski, Zadania samorządu terytorialnego, Katowice 1990, s. 7-8.
 15. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62 z 2001 r. z późn.zm.
 16. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978, s. 283-284, [w:] A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 17.
 17. l. Regulski, Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982, s. 58.
 18. T. Skoczny, O niektórych problemach teorii zadań administracji publicznej, OMT 1985, nr 11-12, s. 3.
 19. S. Skorupski, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 20. Województwo śląskie 2005, Urząd Statystyczny, Katowice 2005, s. 75; Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2005, Urząd Statystyczny, Katowice 2004, s. 204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu