BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan, Foryś Iwona
Tytuł
Szacowanie okresu zwrotu inwestycji (t)
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2007, vol. 54, z. 2, s. 47-55, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Metody oceny inwestycji, Stopa zwrotu kapitału, Okres zwrotu
Efficiency of investment, Methods of investment evaluation, Return on Investment (ROI), Payback period
Uwagi
summ.
Abstrakt
Okres zwrotu jest często wykorzystywanym przez inwestorów wskaźnikiem oceny efektywności inwestycji uwzględniającym wartość pieniądza w czasie. Wyznaczenie tego parametru wymaga rozwiązania równania NPV=O z uwagi na zmienną t. Zgodnie ze wzorem (8), jest to równanie wykładnicze, dla którego nie można uzyskać rozwiązania w postaci analitycznej, a jedynie można stosować metody iteracyjne: siecznych, stycznych lub bisekcji (połowienia). Literatura przedmiotu zaleca wyznaczanie kolejnych przepływów pieniężnych i porównywanie z poniesionymi nakładami (z dokładnością do jednostki przyjętej dla kolejnych płatności). Autorzy artykułu zaproponowali, proste w użyciu i obarczone małym błędem, wzory prowadzące do wyznaczenia okresu zwrotu inwestycji.(abstrakt oryginalny)

Return period is often used by investors as an index of investment effectiveness taking into account the time value of money. In order to determine this parameter the equation NPV=0 needs to be solved as a function of t. As is shown in Equation (8), it is an exponential equation for which no solution in an analytical form can be obtained and only iterative methods can be used: secant, tangent or bisection methods. The field literature recommends determining consecutive cash flows and comparing them with incurred expenditures (to an accuracy of a unit used for consecutive payments). The authors of this article proposed formulas which are easy to use and burdened with small error, and which determine investment return period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kellison S.G., [1991], The theory of Interest, IRWIN, Boston.
  2. Podgórska M., Klimkowska J., [2005], Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.
  3. Purczyński J., Foryś I., [2003], Szacowanie wartości wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), "Przegląd Statystyczny", t. 50, nr l, s. 5.
  4. Purczyński J., Foryś I., [2002], Metody obliczania wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), [w:] Wycena - wartość - obrót - zarządzanie nieruchomościami, czasopismo "Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", nr 1(56), Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu