BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz ilościowych na podstawie wyników testu koniunktury
Possibilities of Constructing of Short-term Quantitative Forecasts on the Basis of Results from the Business Activity Test
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 67, s. 7-45, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ekonometryczny model produkcji, Modelowanie procesów produkcji, Prognozowanie rozwoju przemysłu, Metody prognozowania, Metoda testu koniunkturalnego
Industrial production, Industrial enterprises, Econometric model of production, Modeling of manufacturing processes, Industry development forecasting, Forecasting methods, Business condition test method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autora była próba określenia możliwości wykorzystania, wyników o charakterze jakościowym, pochodzących z badania koniunktury przedsiębiorstw przemysłowych sektora prywatnego, do analizowania i prognozowania wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu w sektorze prywatnym GUS, czyli danych o charakterze ilościowym. Do realizacji tego zadania autor posłużył się prostym modelem ekonometrycznym, na podstawie którego określone zostało w jakim stopniu jakościowe oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie obecnego i przyszłego poziomu produkcji, mają wpływ na zrealizowaną sprzedaż produkcji przemysłowej. Przedmiotem analizy ekonometrycznej były dwa warianty tzw. "modelu produkcyjnego": prosty model produkcyjny ex-post oraz prosty model produkcyjny ex-ante.

The main aim of the paper is construction of simple econometric model for preparing short-term forecasts of industrial production index in private sector (quantitative data elaborated by CSO) using business survey data (qualitative data elaborated by RIED). (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu