BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr
Tytuł
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy małych miast Polski
The Place of Special Economic Zones in Economic Activation of Polish Small Cities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 288-300, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój miasta
Special economic zones, Social economic development, City development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz ich wpływu na aktywizację gospodarczą małych miast Polski. Autor charakteryzuje Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Małej Przedsiębiorczości” oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, podmioty gospodarcze działające na ich obszarze oraz ich główne zadania. Okres objęty badaniem dotyczy lat 2001-2004. Z badań wynika, iż SSE pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych miejscowości, w których zostały ulokowane.

The article describes special economic zones and their function within Polish small cities. Special economic zones (SEZ) are governmental instruments affecting national economy. The Polish special zones are generally distributed all over the country. The main aim of this paper is a presentation of an important role of special economic zones in development of Polish cities and economic activation of regions. The first part of the paper discusses different definitions, purposes, premises and functions of SEZs. Then the author describes Special Economic Zone of Kamienna Góra and of Special Economic Zone Kostrzyn-Słubice and also shows benefits of their activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazydło A., Smętkowski M., Specjalne strefy ekonomiczne -światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne. red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 2. http://www.mg.gov.pl z dnia 29 czerwca 2005 r.
 3. http://www.paiz.gov.pl z dnia 29 czerwca 2005 r.
 4. http://www.ssemp.pl z dnia 29 czerwca 2005 r.
 5. Kania M., Tuszyńska L., Specjalne strefy ekonomiczne. Nowe możliwości inwestowania, Unikat Promocja Media, Warszawa 1998.
 6. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. AE, Wrocław 1999.
 7. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, DzU nr 43, poz. 258.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Małej Przedsiębiorczości", DzU nr 35, poz. 328.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej, DzU nr 60, poz. 704 (z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Małej Przedsiębiorczości", DzU nr 135, poz. 903 i z 1998 r. nr 121, poz. 788.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, DzU nr 135, poz. 904.
 13. Specjalne strefy ekonomiczne - stan na dzień 31 grudnia 2004 roku, Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, marzec 2005.
 14. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, materiały ze szkolenia 26-27 września 1997, Piechowice, Mielec, Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA 1997.
 15. Sufta J., Bruksela grzmi. "Polityka" 1999, nr 30.
 16. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. DzU nr 188, poz. 1840 (z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU nr 123, poz. 600 (z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU nr 141, poz. 1777 oraz z 2003 r. nr 159, poz. 1537.
 19. Waligórski M., Administracyjno-prawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych, "Studia Prawnicze" 1997, z. 2.
 20. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, DzU nr 43, poz. 258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu