BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych-Żywicka Alina
Tytuł
Śmierć lub zaginięcie uprawnionego po złożeniu wniosku o rentę rodzinną z FUS
Death or Dissapearance of the Entitled After Making a Motion About Granting a Family Pension from the Social Insurance Fund Resorces
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 5, s. 27-30
Słowa kluczowe
Renty, Świadczenia emerytalno-rentowe, Regulacje prawne
Annuities, Pension benefits, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ustalenie wpływu śmierci lub zaginięcia osoby składającej wniosek przed organem rentowym o przyznanie świadczenia w postaci renty rodzinnej na możliwości uzyskania niezrealizowanej wypłaty przez członków jego rodziny. Wydawało się, że ustawodawca w sposób dostatecznie wyraźny wskazał krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia, z którego nie mógł skorzystać wnioskodawca. Analiza art. 136 ustawy emerytalnej zdaje się jednak przeczyć temu twierdzeniu. Autorka dostrzega nieprecyzyjność terminu członkowie rodziny użytego w tym przepisie, co może utrudniać stosowanie prawa. (abstrakt oryginalny)

In case of death of the person entitled to the family pension after making a motion or in case of his death after gaining a decision, but before paying a rent, family rent from the Social Insurance Fund resorces is being paid back by the legislator for the special group of people. There are husband (wife) and children in this group with whom he (she) was staying in the household. In case of lack of these people the legislator is pointing out the other members of the family entitled to the rent or the people who were ensuring him the livelihood. The last mentioned group of people the author finds to be too large. In the article we can find also the problem of the disapperance of the person after making a motion about granting a family pension from the Social Insurance Fund resorces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Myszka, Prawo do emerytury osoby zaginionej, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 4, s. 37 i n.
  2. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. 149 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu