BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaciow Magdalena
Tytuł
Efektywność badań marketingowych
The Effectiveness of Marketing Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 2, s. 2-9
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Efektywność, Pomiar efektywności
Marketing research, Effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Wieloznaczność pojęcia efektywności, [2] Poziomy efektywności, [3] Wymiary efektywności, [4] Etapy pomiaru efektywności badań marketingowych - podejście obiektywne; oraz tablice: [1] Rodzaje informacji z badań marketingowych, [2] Mierniki efektywności badań marketingowych, [3] Podstawy źródłowe pomiaru efektywności badań marketingowych, [4] Podstawowe zakresy badań nad efektywnością badań marketingowych w procesie decyzyjnym
Abstrakt
Zmiana uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, niepewne otoczenie, dojrzałość wielu rynków, proces globalizacji, a także coraz silniejsza konkurencja sprawiają, że problem efektywności podejmowanych w przedsiębiorstwie działań nabiera szczególnego znaczenia. Ocenie efektywności poddawane są m.in. działania w zakresie marketingu, takie jak: kształtowanie produktu, ceny, kanałów dystrybucji oraz działań z zakresu promocji (w tym zwłaszcza reklamy i public relations). Z efektywnością marketingu jest związana efektywność badań marketingowych. Istniejąca w literaturze przedmiotu luka dotycząca problemu efektywności badań marketingowych w procesie decyzyjnym stała się podstawą do podjęcia badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The valuation of market research needs to define market research results and expenditures on them. There is used many indicators and indexes to measure market research effectiveness. They have both numerical and qualitative capability. Market research effectiveness measurement can has objective capability (based on numerical data determinates research effects and incurred costs on their implementation) and subjective (based on manager and other market research users opinions about their effectiveness in decision process). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania marketingowe — metody, tendencje, zastosowania, sprawozdanie z konferencji, „Marketing i Rynek" 2004, nr 6.
 2. E. Begg, D. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, PWE, Warszawa 1994, s. 194.
 3. M. Bielski, Efektywność organizacji — pojęcie wielowymiarowe, „Prakseologia" 1986, nr 1-2.
 4. P. Blaik, Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Katowice 1998, s. 31.
 5. A. Czarnecki, Metodologiczne aspekty efektywności badań marketingowych. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, praca zbiór, pod red. L. Żabińskiego, K. Śliwińskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 144.
 6. E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 13.
 7. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1997, s. 35.
 8. Finansowe przestanki decyzji marketingowych, praca zbiór, pod red. A. Czubaty, R. Niestroja, AE, Kraków 2004, s. 79-92.
 9. A. Jonas, Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych, „Marketing i Rynek" 2003, nr 5.
 10. Z. Kędzior, Gospodarstwo domowe — podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992, s. 15.
 11. Leksykon marketingu, praca zbiór, pod red. J. Altkorna, T. Kramera, PWE, Warszawa 1998, s. 270.
 12. Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia, praca zbiór, pod red. H. Zadory, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s. 33-41
 13. R. Marwiejczuk, Efektywność— próba interpretacji, „Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 14. M. Pańkowska, Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difm, Warszawa 2001, s. 14—15;
 15. J. Penc, Decyzje menedżerskie — o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 224.
 16. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002, s. 190
 17. S. Urban, Efektywność gospodarstw rolnych indywidualnych, http://efektyw-nosc04/ae.wroc.pl/page2.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu