BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kall Jacek
Tytuł
Sieć sklepów jako marka
Chain of Stores as a Brand
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 3, s. 2-7
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Marka handlowa, Organizacja handlu, Centra handlowe, Handel detaliczny
Chain stores, Private label, Trade organization, Shopping centres, Retail trade
Abstrakt
Sieć detaliczna, rozumiana jako zbiór sklepów funkcjonujących pod jednym szyldem stanowi swoistą markę, w przypadku której wybór identyfikatorów marki oraz proces zarządzania marką są odmienne w stosunku do analogicznych procesów odnoszących się do marek produktowych. W przypadku marki sieci detalicznej pojawiają się wyjątkowe identyfikatory, którymi są marki własne danej sieci detalicznej, same sklepy z ich architekturą oraz atmosferą oraz personel sprzedażowy. Wśród wyróżników danej sieci, szczególnie istotną rolę zdają się odgrywać marki własne. Z kolei, proces zarządzania marką sieci detalicznej jest wyjątkowo skomplikowany z powodu specyfiki budowania świadomości istnienia sieci detalicznej (istotna rola samych sklepów, a nie tylko reklamy), wyjątkowej roli jaką odgrywają ceny w strategiach marketingowych detalistów oraz faktu, iż marki niektórych sieci (np. Tesco) nie tylko obejmują kilka różnych formatów sklepów, ale jednocześnie są markami produktów (w dodatków, o różnych poziomach cenowych). (abstrakt oryginalny)

The set of stores operating under the same facia can be perceived as a specific brand, in case of which the choice of brand elements and the process of brand management are quite different from those concerning product brands. The unique brand elements of retailers' brand are: own brands, the stores with its architecture and atmosphere and sales personnel. Own brands (store brands, private brands) seem to be the most important of them all. Management of retailer's brand is extremely complicated because of the three reasons: (1) in the process of brand awareness' building not only advertising but also (or maybe most of all) the very stores play an important role; (2) price is much more important element of marketing-mix than in case of manufacturers' strategies and (3) some retailer's brands (like Tesco, for example) not only cover different store formats but at the same time appear as product brands (moreover, operating in different price segments). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D.A. Aaker, E. Joachimsthaler, Brand Leadership, The Free Press, New York 2000, s. 280-281
 2. K.L. Ailawadi, The Retail Power-Performance Conundrum: What Have We Learned?, „Journal of Retailing" 2001
 3. At What Price? Guidelines for a Customer Focused Pricing Strategy, „Arthur Andersen Retail Industry" 2000.
 4. L.L. Berry, Branding the Store, „Andersen Retailing" 1997, No. 5.
 5. S. Brown, Handel detaliczny. W: Podręcznik marketingu, praca zbiór, pod id nauk. MJ. Thomasa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 435.
 6. S. Burt, S. Davis, Follow My Leader? Lookalike Retailer Brands in Non-Manufacturer-Dominated Product Markets in the UK, „The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 1999, April.
 7. M. Carstjens, R. Lai, Building Store Loyalty through Store Brands, Stanford University, Research Paper 1996, October.
 8. P.N. Child, Taking Tesco Global, „The McKinsey Quarterly" 2002, No. 3
 9. Customer Loyalty & Private Label Products, KPMG Global Consumer Markets, March 2000.
 10. S. Davis, Taking Control of Your's Brand Destiny, „Brandweek", 15.10.2001.
 11. Economic and Financial Performance, Annual Report 2005, Inditex, s. 19.
 12. S. Foster, What Makes Tesco Tick?, „Private Label Magazine" 2003, November-December.
 13. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 214.
 14. M. Jary, A. Wileman, Managing Retail Brands w: Brands — The New Wealth Creators, S. Hart, J. Murphy (ed.), Macmillan Press, Houndmills 1998, s. 155-157.
 15. J. Karolefski, Pushing Product: Is In-store Promotion Effective?, „Brand Features", www.brandchannel.com.
 16. F.S. Morton, F. Zettelmeyer. The Strategic Positioning of Store Brands in Retailer-Manufacturer Bargaining, Yale School of Management, Working Paper 2000, April
 17. L.N. Moye, D.H. Kincade, Influence of Usage Situations and Consumer Shopping Orientations on the Importance of the Retail Store Environment, „International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 2002, January.
 18. K. Pauwels, S. Srinivasan, Who Benefits From Store Brand Entry?, Tuck School of Business at Dartmouth Working Paper, 28.04.2003
 19. S. Sessions, Kmart's Branding Blunders, www.brandchannel.com
 20. B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wyd. PSB, Kraków 1999, s. 404
 21. D. Stone, Branding at Retail — Selling the Name on the Store, „American Salesman" 1996, December
 22. M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 184-185.
 23. R.D. Tamilia, G. Corriveau, L.E. Arguedas, Understanding The Significance of Private Brands with Particular Reference to the Canadian Grocery Market, Centre de Recherche en Gestion, Working Paper 2000, June
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu