BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Dariusz
Tytuł
Nowoczesne relacje inwestorskie
Modern Investor Relations
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 2, s. 10-15
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Inwestor instytucjonalny, Inwestor indywidualny, Strategia komunikowania, Inwestor giełdowy, Relacje inwestorskie
Capital market, Institutional investors, Individual investors, Communication strategy, Stock exchange investor, Investor relations
Abstrakt
Główną rolą rynku kapitałowego jest służenie spółkom jako źródło kapitałów, potrzebnych im do finansowania bieżących potrzeb i planów rozwoju. Przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym konkurują między sobą o pieniądze inwestorów. Jednak cena za kapitał zdobywany na giełdzie jest różna dla różnych przedsiębiorstw. Cena ta jest uzależniona głównie od ryzyka, jakim jest obarczona dana inwestycja. Pomoc w konkurowaniu spółki na rynku kapitałowym jest podstawowym zadaniem relacji inwestorskich. Relacje inwestorskie jest to wzajemnie korzystny proces dwustronnej komunikacji spółki z inwestorami i ich środowiskiem opiniotwórczym. Główne cele tej działalności to informowanie inwestorów o działalności spółki, budowanie zaufania, obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki. W ramach relacji inwestorskich można wyodrębnić cztery komponenty: ujawnianie informacji, pozyskiwanie informacji zwrotnych, wykorzystywanie ich w zarządzaniu oraz kształtowanie struktury akcjonariatu. (abstrakt oryginalny)

Each publicly listed company is competing with the other ones for the investor's money. The cost of gained capitals depends on the investment risk. The ultimate purpose in the development of investor's relations is to help companies to compete in the capital markets. The article presents determining factors that influence the modern investor relations, namely: transparency, disclosure of information adjusted to investors' needs, lack of individual investors' discrimination, comprehensive and versatile use of the internet for communication. They result from requirements of the present capital markets. Undertaking the proper activities should result in the following changes: a fair market valuation for the company, a reasonable liquidity level of its shares and ability to gain access to further capital. The trends in investor relations which are presented in the article are formed on the USA and UK capital markets. Author confronts these trends with the practice of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Affleck-Graves, C.M. Callahan, N. Chipalkatti, Earnings Predictability, Information Asymmetry, and Market Liquidity, „Journal of Accounting Research" 2002, No. 6.
 2. S. Barr, How the Web was Won, „CFO Magazine" 01.02.2000, www.cfo.com/arti-cle.cfm/2988444?f.
 3. C.A. Botosan, M.A. Plumlee, Are Information Attributes Priced?, University of Utah, Salt Lake City 2005.
 4. S. Brown, S.A. Hillegeist, Disclosure Quality and Information Asymmetry, Kellogg School of Management, Evanston 2003.
 5. D. Deller, M. Stubenrath, C. Weber, A Survey on the Use of the Internet for Investor Relations in the USA, the UK and Germany, „The European Accounting Review" 1999, No. 8:2.
 6. P. Dennis, D. Strickland, Who Blinks In Volatile Markets, Individuals or Institutions?, „The Journal of Finance" 2002, No. 10.
 7. R.R. Dolphin, Approaches to Investor Relations: Implementation in the British Context, „Journal of Marketing Communications" 2003, No. 9.
 8. D. Easley, M. O'Hara, Information and the Cost of Capital, Cornell University, Ithaca 2001
 9. M. Espinosa, M. Tąpią, M. Trombetta, Disclosure and Liquidity, Universidad Carlos ID de Madrid Working Paper 05-02, Getafe 2005.
 10. D. Ferreira, M. Rezende, Corporate Strategy and Information Disclosure, London School of Economics & Political Science, London 2006, s. 23-24.
 11. S.R. Ferreira, S. Smith, Investor Relations Activity in the Private Sector and at the Governmental Level: a Way to Promote Investments, The George Washington University, Washington 2000, s. 4.
 12. E.A. Froidevaux, Investor Relations Internet Disclosure and the Cost of Equity Capital: An Empirical Analysis, Thesis, University of Fribourg Switzerland, Fri-bourg 2004.
 13. A. Gajewska-Jedwabny, Relacje inwestorskie i raportowanie wartości. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiór, pod red. A. Szablewskiego, K. Tuzim-ka, Poltext, Warszawa 2004, s. 509.
 14. M. Gietzmann, J. Ireland, Cost of Capital, Strategic Disclosures and Accounting Choice, Cass Business School and London School of Economics, London 2005
 15. L. Hail, The Impact of Voluntary Corporate Disclosures on the Ex ante Cost of Capital — A Swiss Point of View, University of Zurich, Zurich 2000.
 16. F. Heflin, K.W. Shaw, J.J. Wild, Disclosure Quality and Market Liquidity, Purdue University and University of Maryland and University of Wisconsin, West Lafayette-College Park-Madison 2001
 17. H.R. Hutchins, Investor Relations. In: Encyclopedia of Public Relations, R.L. Heath (ed.), Sage Publishing, Thousand Oaks 2005, s. 452.
 18. A.P. Hutton, P.C. Stocken, Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecasts, Dartmouth College, Hanover 2006, s. 36.
 19. L. Lambert, C. Leuz, R.E. Verrecchia, Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia 2005v
 20. H. McGregor, Don't Forget the Home Team, „Investor Relations Magazine" (IR on the net) 2003, No. 2, www.ironthe-net.com/feature.asp?current=0&articleID= 2502, 03.01.2006.
 21. Online Retail IR. IR Guide, „Investor Relations Magazine" 1999, No. 4.
 22. S.A. Patel, G. Dallas, Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results — United States, Standard & Poor's, New York 2002, s. 12-14.
 23. K. Postrach, Transparentność informacyjna przedsiębiorstwa jako element kształtujący jego wartość. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, praca zbiór, pod red. E. Urbańczyk, Wyd. Kreos, Szczecin 2003, s. 961. Voluntary Reporting Is a Plus, „Investor Relations Business" 19.02.2001.
 24. D.D. Schoenbachler, G.L. Gordon, T.W. Aurand, Building Brand Loyalty Through Individual Stock Ownership, „Journal of Product and Brand Management" 2004, No. 7.
 25. J.W. Wiktor, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu