BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewicz-Kreft Monika
Tytuł
Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego
A Relationship Mediated Theory of Internal Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 4, s. 9-13
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Polityka marketingowa, Marketing partnerski, Grupy projektowe
Internal marketing, Marketing policy, Partnership marketing, Project teams
Abstrakt
Artykuł przedstawia na tle dotychczasowych koncepcji marketingu wewnętrznego nową teorię ogłoszoną w 2004 przez D. Ballantyne. Jest ona owocem projektu badawczego realizowanego przez pięć lat w dużym banku detalicznym na terenie całej Australii. Stanowi udaną odpowiedź na pytanie, które w opinii autora jest podstawowym współczesnym problemem: jak twórczo wykorzystać doświadczenie wykwalifikowanych pracowników bogatszych o tzw. ukrytą wiedzę przedsiębiorstwa, rodzaj kapitału trudnego do skopiowania i konkurencyjnego wykorzystania. Teoria ta bazuje na tworzeniu się relacji partnerskich pomiędzy pracownikami poprzez tworzenie ponadwydziałowych i ponadfunkcjonalnych grup zadaniowych. W ten sposób tworzone zostaje sprzyjające środowisko umożliwiające wymianę doświadczenia i wiedzy wykorzystywanej dotąd tylko wycinkowo, generowany zostaje proces uczenia się i powstawania i krążenie nowej wiedzy. Ułatwia to stawianie czoła wewnętrznym barierom i współkreowanie wartości z korzyścią dla działania, zarówno na zewnętrznych rynkach, jak i dla pracowników. Uczestniczenie w tworzeniu zorientowanych na zaspokajanie potrzeb klientów programach wzmacnia świadomość znaczenia klienta wśród uczestników, daje im poczucie podmiotowości, zwiększa ich zaangażowanie we wdrażanie projektów i wpływa na wzrost odpowiedzialności za wynik.(abstrakt oryginalny)

An article presents a new theory published by D. Ballantyne in 2004, against the background of the previous approaches to internal marketing. It is a result of a research project realized for five years at a large retail bank divisions Australia-wide. The above theory has succeeded in answering a question which, in the author's opinion, is a basic contemporary problem: "how to use the everyday experience of employees that represents a firm's hidden (tacit) knowledge, the kind of capital difficult for competitors to copy". The theory bases on developing a relationship among employees throughout creating cross-departments and cross-functional project teams. This creates a supportive organizational climate and enables experiences and know-how sharing, learning and organizational knowledge renewal. It facilitates overcoming internal barriers and co-creating of values for the benefit of the internal and external markets. Participation in creating programs which enable meeting the needs of external customers enhances customer consciousness among participants, gives feeling of subjectivity, supports their commitment to the project realization and influences their responsibility for the results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Ballantyne, A Relationship Mediated Theory of Internal Marketing, Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration, nr 123, Helsingfors 2004.
  2. B.R. Barnes, M.T. Fox, D.S. Morris, Exploring the Linkage between Internal Marketing, Relationship Marketing and Service Quality: a Case Study of a Consulting Organization, „Total Quality Management" 2004, No. 5-6
  3. L.L. Berry, The Employee as Customers, „Journal of Retailing Banking" 1981, March
  4. J.P. Flipo, Service Firms: Interdependence of External and Internal Marketing Strategies, „European Journal of Marketing" 1986, No. 8.
  5. A. Glimore, D. Carson, Managing and Marketing to Internal Customers. In: Understanding Services Management. Integrating Marketing, Organizational Behavior, Operations and Human Resource Management, W.J. Glynn, J.G. Barnes (ed.), J. Wiley & Sons, Chichester 1995, s. 300.
  6. E. Gummesson, Marketing-Orientation Revisited: The Crucial Role of the Part-Time Marketer, „European Journal of Marketing" 1991, No. 2.
  7. J.L. Heskett, T.O. Jones, G.W. Lovemann, W.E. Sasser Jr., L.A. Schlesinger, Putting the Service-Profit Chain to Work, „Harvard Business Review" 1994, March-April.
  8. I. Lings, Developing the Domain of Internal Market Orientation and Its Consequences for Market Orientation and Performance, „Aston Business School Research Papers" 2000, July.
  9. I. Lings, Balancing Internal and External Market Orientations, „Aston Business School Research Papers" 1999, October.
  10. RJ. Varey, B.R. Lewis, A Broadened Conception of Internal Marketing, „European Journal of Marketing" 1999, No. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu