BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Tomasz, Witek-Hajduk Marzanna
Tytuł
Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Degree of internationalization of Polish companies
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 1, s. 15-21
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Company on the international market, Globalization of enterprise activity, Enterprise internationalization
Abstrakt
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, będąca jednym z przejawów tendencji globalizacyjnych w gospodarce, jest współcześnie intensywnym procesem. Powiększenie jednolitego rynku europejskiego w efekcie przyjęcia dziesięciu nowych członków, w tym Polski, oznacza m.in. zmiany prawno-instytucjonalnych warunków działania przedsiębiorstw, a także zmiany warunków konkurowania oraz prowadzenia działań marketingowych na tym rynku zarówno dla przedsiębiorstw z krajów członkowskich, jak i z krajów trzecich. Wiele z tych zmian stymuluje lub wręcz wymusza internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Barierą ekspansji polskich przedsiębiorstw jest jednak ich niski stopień umiędzynarodowienia i relatywnie niewielkie doświadczenie na rynku międzynarodowym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wybranych badań na temat stopnia umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, potwierdzające generalnie powyższą tezę o niskim stopniu ich internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)

Authors review the results of selected recent research studies of internationalization of Polish firms. Low degree of their internationalization with export as predominant foreign market entry mode is reflected in all of the studies. The industries with the highest shares of exports in total sales in Poland include electronic and automotive industry, shipbuilding and power engineering. Major export market for Polish companies is EU followed by Russia and other f. USSR countries. The firms involving in international business view their foreign target markets as medium-to-highly attractive. Resource limitations result in lower involvement in international business of small and medium enterprises (SMEs) as compared to the big companies. Therefore the internationalization (mostly exports) is important element of business strategies of big companies and significantly less important for SMEs. Both SMEs and big companies declare to increase the share of exports in their total sales in the years to come, although SMEs seem to be less enthusiastic in their statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 119 i nast.
  2. Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, raport KPMG, www.kpmg.pl
  3. J. Karpacz, Dostosowanie polskich małych przedsiębiorstw do warunków jednolitego rynku europejskiego. W: Integracja i globalizacja, praca zbiór, pod red. J. Rymarczyka, W. Michalczyka, AE, Wrocław 2006, t.1, s. 460-469.
  4. B. Mikołajczyk, Cele i strategie działania polskich przedsiębiorstw w perspektywie roku 2008 - wyniki badań. W: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, praca zbiór, pod red. E. Najlepszego, AE, Poznań 2005, s. 325.
  5. M. Nowakowski, M. Stawicka, M. Witek-Hajduk, Analiza otoczenia zewnętrznego dokonywana w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, niepublikowany raport z badań, SGH, Warszawa 2005. Próba została dobrana na podstawie: Pięćsetka "Polityki", bezpłatny dodatek do tygodnika "Polityka" z 30 kwietnia 2005 r., nr 17.
  6. Pięćsetka "Polityki", bezpłatny dodatek do tygodnika "Polityka" z 22 kwietnia 2006 r., nr 16.
  7. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, MGiP, Warszawa 2004, www.mgip.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu