BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna
Tytuł
Budżet czasu w subiektywnej opinii Polaków klasy średniej
Temporal Aspects of Life in Subjective Opinions of Middle-class Polish
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 4, s. 31-35
Słowa kluczowe
Ekonomia czasu, Klasa średnia, Gospodarowanie czasem
Time economics, Middle class, Time economizing
Abstrakt
We współczesnych warunkach życia, charakteryzujących się "przyspieszeniem niemal wszystkiego", czas jest dobrem szczególnie cennym, zaś umiejętność obchodzenia się z nim coraz częściej jest czynnikiem decydującym o osobistym sukcesie lub porażce jednostki. Zdaniem socjologów im bardziej jesteśmy wykształceni i bogatsi, tym częściej i mocniej odczuwamy stres związany z czasem. Przedstawione w artykule wyniki badań przeprowadzonych wśród aktywnych zawodowo należących do klasy średniej mieszkańców regionu zachodniopomorskiego potwierdzają tę tezę i jednocześnie dowodzą, że doświadczanie czasu przez jednostkę, czyli jego subiektywne odczuwanie może różnić się od czasu obiektywnego, mierzonego mechanicznie, ponieważ uzależnione jest od nastroju człowieka, jego psychiki, sytuacji społeczno - ekonomicznej, jak i złożoności kultury, w której funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)

In contemporary life conditions, which are characterized by an "acceleration of nearly everything", time is an especially valuable good, and the ability to utilize it is more often the factor determining personal success or failure of an individual. According to sociologists, the more educated and wealthy we are, the more frequently and strongly we feel stress related with time. The results of research conducted among professionally active middle-class citizens of the West Pomeranian region presented in the article confirm this thesis and at the same time prove that the experience of time, for an individual, meaning one's subjective feeling, may differ from objective time, measured mechanically, as it depends on the man's mood, one's psyche, social-economical situation as well as the complexity of culture, in which one functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet czasu ludności 1.VI.2003--31.V.2004, GUS, Warszawa 2005, s. 120-125
  2. A. Burlita, Relacje między czasem pracy a czasem wolnym jako obszarami ludzkiej aktywności, „Handel Wewnętrzny" 2005, nr 4-5.
  3. C. Bywalec, „Nowa konsumpcja" — klucz do rozwoju „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 13
  4. G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny — czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa 1992, s. 17.
  5. Dobowy budżet czasu ludności 1996, GUS Warszawa 1998, s. 29-30.
  6. T.H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, PIW, Warszawa 2003
  7. J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
  8. Przede wszystkim praca, „Modern Marketing", www.marketer.pl, z dnia 31.07.2003 r.
  9. L.J. Seiwert, Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Biblioteka Biznesmena, Placet, Warszawa 1998, s. 19.
  10. www.gfk.com.pl, wrzesień 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu