BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cypryjański Jacek
Tytuł
Charakterystyka wybranych metod oceny inwestycji informatycznych
The Characteristics of Selected Methods for Information Technology Investments Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2002, nr 15, s. 67-80
Słowa kluczowe
Inwestycje informatyczne, Badanie efektywności inwestycji, Metodologia oceny efektywności inwestycji, Finansowa ocena inwestycji, Metody oceny finansowej
IT investment, Research efficiency of investment, Methodology of efficiency evaluation of investment, Financial assessment of investment, Methods of financial evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autor charakteryzuje następujące metody przydatne do oceny inwestycji informatycznych: okres zwrotu, średnią księgową stopę zwrotu, wartość zaktualizowaną netto, wewnętrzną stopę zwrotu, wskaźnik efektywności zarządzania, analizę kosztów-korzyści, metodę MOMC i ekonomikę informacji. Charakterystyka omawianych metod obejmuje definicję, zalety i wady, przydatność metody do oceny inwestycji ex ante i ex post oraz określenie, czy uzyskana daną metodą ocena uwzględnia jedynie korzyści dające się wyrazić w jednostkach pieniężnych, czy również korzyści niemierzalne.

Information technology investments is a very broad category. It includes purchase of a computer hardware, software, development of a computer network and implementation of an ERP system. Business value of an IT investments can vary depending on a type of the investment. It may be a cost reduction, cost avoidance, real-time management information support, better customers service or competitive advantage. Same of the benefits are very hard to measure because they are intangible. The paper presents different measures that can be used to evaluate an IT investment: return period, average return of book value, net present value, internal rate of return, return on management, cost-benefit analysis, MOMC approach and information economics. Advantages and disadvantages of the methods are discussed as well as their ability to measure intangibles and applicability to evaluation on different stages of an investment process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu