BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potoczna Iwona
Tytuł
Problem bezrobocia na wrocławskim obszarze metropolitalnym - wybrane aspekty
The Problem of Unemployment in the Wroclaw Metropolitan Area - the Chosen Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 301-308, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Region zagrożony bezrobociem, Regionalny rynek pracy, Obszar metropolitalny
Unemployment, Reasons of unemployment, Regions of unemployment, Regional labour market, Metropolitan area
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Artykuł zawiera diagnozę wybranych zagadnień dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy wrocławskiego obszaru metropolitarnego. Poziom bezrobocia w tym regionie jest wyższy niż średnio w kraju. Omówiono przyczyny zaistnienia bezrobocia na tak wysokim poziomie. Analizie poddano informacje o bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według wieku, wykształcenia, płci i stażu pracy. Wskazano czynniki, które powodują spiętrzenie problemów na Dolnym Śląsku, oraz reakcje ludzi na utratę pracy.

The unemployment belongs to the most significant social problems of the modern world. This phenomenon is widely considered to cause many negative after-effects. The scale of threat of this problem in the Wroclaw Metropolitan Area - the region situated in the south-west macroregion in Poland - is spatially diverse. For the sake of the fact that major part of Lower Silesia region is threatened by the structural unemployment, the goal of the article is to search for the diagnosis for the chosen aspects which concern the actual situation in the labour market of the Wroclaw Metropolitan Area. The article presents reasons of the unemployment that occurred in the examined region at such a high level. Information taken into account in the analysis describes the unemployed people registered in the Work Office according to their age, education, sex and job seniority. There are factors appointed that cause problems to pile up in the Lower Silesia and the reaction of people loosing their job. The statistical data come from year books issued by Central Statistical Office between 1999 and 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak G., Jałowiecki J., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1, s. 18.
  2. Holzer J.Z., Demografia. Wydanie V zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 164.
  3. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 5-15.
  4. Projekt strategii sektorowej rynku pracy województwa dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, wrzesień 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu