BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Jabłoński Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej
Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 741, s. 25-52, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wskaźniki konwergencji, Wzrost gospodarczy, Przegląd literatury
Social capital, Convergence indicators, Economic growth, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główny nacisk położono na sposoby oddziaływania kapitału społecznego na wzrost i konwergencję ekonomiczną oraz problemy wiarygodnego pomiaru znaczenia tego czynnika w kształtowaniu dynamiki gospodarczej.

The authors of this article assume that the key factor of high economic growth, enabling the development gap with highly-developed countries to be bridged, is social capital, which is developed in the process of cooperation with physical capital and human capital. Due to the expansion of knowledge-based sectors of the economy, it may be said that one of the determinants of the quality of human capital and ways of using it is social capital. The depreciation of social capital in post-socialist countries, including Poland, requires appropriate institutional tools, deregulation and privatization in order to prevent the formation of negative social capital. Consequently, to increase the rate of economic growth and the convergence of the Polish economy with highly-developed economies requires appropriate institutional change in order to mobilize social capital which, in combination with other types of capital, mainly human capital, will ensure the growth of prosperity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian [2005], Raport nr 31 RSSG przy RM, Warszawa.
 2. Arrow K.J. [2000], Observations on Social Capital [w:] Social capital. A Multifaceied Perspective, P. Dasgupta, J. Seragedlin (red.), „The World Bank", Washington DC.
 3. Baetjer H.Jr. [2000], Capital as Embodied Knowledge: Some Implications for the Theory of Economic Growth, „Review of Austrian Economics", vol. 13, no. 2.
 4. Barro R.J. [2001], Human Capital and Growth, „The American Economic Review", vol. 91, no. 2.
 5. Becker G. [1975], Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago, University of Chicago Press.
 6. Bontis N. [2004], National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region, „Journal of Intellectual Capital", vol. 5, no. 1.
 7. Bueno E., Salmador M.P., Rodriguez O. [2004], The Role of Social Capital in Today's Economy, „Journal of Intellectual Capital", vol. 5, nr 4.
 8. Caroll M.C., Stanfield J.R. [2003], Social Capital, Karl Polanyi, and American Social and Institutional Economics, „Journal of Economic Issues", vol. 37, no. 2.
 9. Coleman J.S. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology", vol. 94.
 10. Collected Works of Michał Kalecki [1991, 1992, 1993], J. Osiatyński (red.), Oxford Clarendon Press, vol. 1-4, Oxford.
 11. Deane P. [1989], The Sate and the Economic System. An Introduction to History of Political Economy, Oxford University Press, Oxford, New York.
 12. Domański R. S. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 13. Domar E. [1947], Expansion and Employment, „The American Economic Review".
 14. Durlauf S.N., Fafchamps M. [2004], Social Capital, NBER Working Paper 10485.
 15. Escobar A. [1995], Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton.
 16. Evans A.D., Greek C.J., Murinde V. [2002], Human Capital and Financial Development in Economic Growth: New Evidence Using the Translog Production Function, „International Journal of Finance & Economics", vol. 7, no. 2.
 17. Fisher I. [1906], The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York-London.
 18. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN Warszawa-Wrocław.
 19. Glaeser E., Sacerdote B., Scheinkmann J.A. [1996], Crime and Social Interaction, „Quarterly Journal of Economics", vol. 111.
 20. Haddad L., Maluccio J.A. [2003], Trust, Membership in Groups, and Household Welfare: Evidence from KwaZulu-Natal, South Africa, „Economic Development and Cultural Change", vol. 51, no. 3.
 21. Hall P.V. [2003], Regional Institutional Convergence! Reflections from the Baltimore Waterfront, „Economic Geography", vol. 79, no. 4.
 22. Harrod R. [1939], An Essay in Dynamic Theory, „Economic Journal".
 23. Helliwell J.F., Putnam R.D. [1995], Economic Growth and Social Capital in Italy, „Eastern Economic Journal", vol. 21, no. 3.
 24. Jabłoński Ł.. Stępień K., [2005], Rozwój systemu finansowego a wzrósł gospodarczy, J. Czekaj (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, WSBiF w Bielsku-Białej.
 25. Jabłoński Ł., Woźniak M.G. [2006], Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 707.
 26. Keefer P., Knack S. [1997], Why don't Poor Countries Catch up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation, „Economic Inquiry", vol. 35, no. 3.
 27. Knack S. [1996], Institutions and the Convergence Hypothesis: The Cross-National Evidence, „Public Choice", vol. 87, no. 3-4.
 28. Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 29. Lederman D., Loayza N., Menendez A.M. [2002], Violent Crime: Does Social Capital Matter ?, „Economic Development and Cultural Change", vol. 50, no. 3.
 30. Levine R.[1997], Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Journal of Economic Literature", vol. 35, nr 2.
 31. Marshall A. [1920], Principles of Economics, London, Macmillan.
 32. Matysiak A. [2000], Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, „Ekonomista", nr 4.
 33. Matysiak A. [2003], Wpływ systemu wartości na kapitał społeczny [w:] red. A. Matysiak, Działania zbiorowe teorii i praktyka, Wydawnictwo A E we Wrocławiu, Wrocław.
 34. Narayan D., Pritchel L. [1999], Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, „Economic Development and Cultural Change", vol. 47, no. 4.
 35. North D.C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 36. Pazza-Georgi B. [2002], The Role of Human and Social Capital in Growth: Extending our Understanding, „Cambridge Journal of Economics", vol. 26.
 37. Phelps E.S. [1961], The Golden Rule of Accumulation: A Fable of Growthmen, „The American Economic Review", vol. LII.
 38. Portes A. [2000], Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology [w:] E.L. Lesser (red.), In Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications, Butterworth Heinemann, Boston.
 39. Radcliffe S.A. [2004], Geography of Development: Development, Civil Society and Inequality - Social Capital is (Almost) Dead!, „Progress in Human Geography", vol. 28, no. 4.
 40. Rebelo S. [1991], Long-run Policy Analysis and Long run Growth, „Journal of Political Economy", vol. 99, no. 31.
 41. Rubio M. [1997], Perverse Social Capital - Some Evidence from Columbia, „Journal of Economic Issues", 1997, vol. 31.
 42. Rupasingha A., Goetz S.J., Freshwater D. [2002], Social and Institutional Factors as Determinants of Economic Growth: Ewidence from the United States Countries, „Papers in Regional Sciences, vol. 81.
 43. Schultz T. [1961], Investment in Human Capital, „The American Economic Review", vol. 1,nr 2.
 44. Shu-Chi Lin, Yin-Mei Huang [2005], The Role of Social Capital in the Relationship between Human Capital and Career Mobility. Moderator or Mediatori, „Journal of Intellectual Capital", vol. 6, no. 5.
 45. Siwiński W. [2005], Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego. Fakty i teoria, „Ekonomista", nr 6.
 46. Slangen L.H.G., Suchank P., van Kooten G. [2003], Trust in Countries in Transition: Empirical Evidence from Agriculture, „International Journal of Social Economies", vol. 30, no. 9/10.
 47. Solow R.M. [1988], Growth Theory and After, „The American Economic Review", vol. 78, Issue 3.
 48. Sztaudynger J.J. [2005], Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 49. Toporowski J. [1999], Kalecki and the Declining Rate of Profit, „Review of Political Economy", vol. 11, no. 3.
 50. Wallis J., Killerby P., Dollery B. [2004), Social Economics and Social Capital, „International Journal of Social Economics", vol. 31, no. 3/4.
 51. Woolcock H., Narayan D. [2000], Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, „The World Bank Research Observer", vol. 15, no. 2.
 52. Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AB w Krakowie, Kraków.
 53. Woźniak M.G. [2006], Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej, AE w Katowicach, Katowice (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu