BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef
Tytuł
Analiza wahań koniunktury na rynku usług bankowych w Polsce w latach 1992-2002
The Analysis of Business Fluctuations on Banking Services in Poland in 1992-2002
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 17-32, wykr.
Słowa kluczowe
Rynek usług bankowych, Usługi bankowe, Rynek ubezpieczeniowy, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne
Banking services market, Banking services, Insurance market, Business trends, Business cycles, Business fluctuations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonana została analiza wahań koniunktury na rynku usług bankowych w latach 1992-2002, w zakresie kolejnych wielkości: liczby obsłużonych klientów, wartości pozyskanych przez banki środków, wartości depozytów złotowych i walutowych, oprocentowania depozytów, wartości udzielonych przez banki kredytów, wartości kredytów złotowych i walutowych, oprocentowania kredytów, wartości kredytów nie spłaconych, wartości pozostałych usług bankowych. Podstawą analizy wahań koniunktury były wyniki cokwartalnych badań koniunktury na rynku usług bankowych, prowadzonych od 1992 roku przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu wraz z Zakładem Badań Marketingowych INFOMARKT. Syntetyczna ocena koniunktury na rynku usług bankowych w Polsce została porównana z wynikami badań prowadzonych na rynku usług ubezpieczeniowych.

Banking services is one of the most dynamic markets in Poland. However, the rate of growth of this market has been inconstant according to the results of quarterly business tendency surveys, which have been conducted by the Marketing Research Department of the Poznań University of Economics since 1992. By the end of 1996 progressive increases for most market indicators were observed. However, since then increases started to be digressive. This tendency towards decreasing rate of growth was the result of the overall economic situation. During the period tested, there were differences in number, length, and magnitude of the phases of business cycles on the deposit and savings services markets. One can also observe differences in business cycles in he foreign exchange and the Polish zloty services markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu