BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sękowska Hanna, Zagoździńska Izabella
Tytuł
Kondycja polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie jakościowych badań koniunktury
The Situation of the Polish Manufacturing Industry Based on the Results of the Business Tendency Surveys
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 87-105, wykr., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Badania koniunktury, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Koniunktura gospodarcza, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Ocena kondycji przedsiębiorstwa
Business surveys, Industrial enterprises, Business trends, Synthetic indicator of the business climate, Assessment of the condition enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jakościowe badania koniunktury są bardzo dobrym źródłem informacji badania koniunktury przedsiębiorstw. W ramach opracowania dokonana została próba oceny kondycji polskich przedsiębiorstw przemysłowych. W tym celu autorki wybrały wskaźniki, które charakteryzują w najbardziej syntetyczny sposób sytuację przedsiębiorstw i stanowią najważniejszy element kształtujący tę sytuację: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury liczony jako średnia arytmetyczna z sald odpowiedzi uzyskiwanych na pytanie o bieżącą i przewidywaną ogólną sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa, wskaźnik produkcji sprzedanej, wskaźnik sytuacji finansowej oraz bariery napotykane przy prowadzeniu działalności, w tym poziom popytu krajowego i zagranicznego.

In this paper the assessment of the enterprises' economic situation is presented, based on the chosen results of the qualitative business tendency surveys conducted in the Central Statistical Office for 10 years. In this analysis the following data are used: the tendencies of the manufacturing industry general climate indicator, sold production indicator and financial situation of enterprises indicators as well as data on the influence of the limitations of the domestic and foreign demand on the economic activity of the enterprises. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu