BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załuska Urszula
Tytuł
Próba konstrukcji krótkookresowych prognoz koniunktury dla działalności produkcyjnej (sekcja D)
Attempt at Construction of Short-Term Economic Forecast for Production Activity
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 231-243, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki jakościowe, Produkcja, Koniunktura gospodarcza, Metoda testu koniunkturalnego, Prognozy gospodarcze
Qualitative coefficients, Production, Business trends, Business condition test method, Economic forecast
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach referatu przedstawione zostały wyniki badań, których celem było zbudowanie syntetycznych zmiennych wiodących, bazujących na wynikach przemysłowego testu koniunktury oraz wykorzystanie tych zmiennych i opartych na nich modeli do prognozowania koniunktury sekcji D (Działalność produkcyjna) w Polsce. Zaproponowana została koncepcja prognozowania koniunktury sekcji D w oparciu o wskaźniki jakościowe charakteryzujące sytuację wybranych działów tej sekcji. Badanie przeprowadzono na danych miesięcznych obejmujących okres od czerwca 1992 roku do grudnia 2000 rok, a prognozy wyznaczono na poszczególne miesiące 2001 roku.

The paper presents decision variables based on results of business tendency surveys and the application of these variables in models which aim to predict condition of the production sector in Poland (section D). Research was based on monthly data from Main Statistical Office and was covering the period from June 1992 till December 2000, and prognoses were made for each month of 2001. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu