BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowska Katarzyna
Tytuł
Badanie kondycji polskiego budownictwa na podstawie wyników badania koniunktury prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
The Evaluation of the Situation of the Polish Construction Based on the Results of the Business Tendency Survey in Construction Industry Conducted by Central Statistical Office
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 72, s. 107-119, wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Badania koniunktury, Budownictwo, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne
Business surveys, Construction sector, Business trends, Business cycles, Business fluctuations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyniki badań koniunktury w budownictwie zostały w artykule przedstawione na przykładzie: czterech miesięcznych zmiennych diagnostycznych (portfel zamówień na roboty budowlane-montażowe na rynku krajowym, wartość produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym, opóźnienie płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa), dwóch zmiennych prognostycznych (przewidywane zatrudnienie w działalności budowlano-montażowej, ocena istniejących w przedsiębiorstwie technicznych zdolności produkcyjnych w stosunku do oczekiwanego w najbliższych dwunastu miesiącach popytu) oraz ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie i wybranych barier działalności budowlano-montażowej, a także wyników półrocznego badania inwestycji w budownictwie. Dane zostały przedstawione dla budownictwa ogółem, w podziale na sektor publiczny i prywatny oraz klasy wielkości (10-49 pracujących, 50-249 pracujących, 250 i więcej pracujących).

Business tendency survey of constructing enterprises has been conducted by Central Statistical Office since July 1993. The sample contains 3.5 thousand of public and private enterprises employing more than 9 persons. Every month enterprises respond the questionnaire concerning - among others - present and future economic situation, order books, value of production and financial situation of the enterprise. There is also a bi-yearly investment survey that was introduced in 1999. Both surveys are to be fully harmonised with the joint harmonised EU programme of business and consumer surveys since January 2003. They are partly financed from the funds of the European Commission according to the grant agreement signed in 2002. The results of the monthly survey are presented as a trend extracted with the use of the X11 Arima method. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu