BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Bogusław
Tytuł
Błąd ex ante prognozowania w metodzie ekstrapolacji średniego przyrostu
Ex ante forecasting error in the method of average growth extrapolation
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 1-13, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Statystyka
Statistical methods, Economic and social phenomenon forecasting, Statistics
Abstrakt
Artykuł dotyczy oszacowania przypuszczalnego błędu prognozy (ex ante) przez ocenę średniego błędu prognozowania. W literaturze prognostycznej można było spotkać pogląd, że w przypadku tzw. prostych metod prognozowania statystycznego, nie ma możliwości określenia średniego błędu prognozowania. W opracowaniu pokazano, że taka możliwość istnieje. Podano wzory na średni błąd prognozowania metody opierającej się na liniowej ekstrapolacji średniego przyrostu empirycznego oraz na wykładniczej ekstrapolacji średniego przyrostu względnego. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the estimation of presumable forecasting error (ex ante) by average forecasting error evaluation. In the forecasting literature the view was presented that in case of simple statistical forecasting methods there is no possibility to determine the average forecasting error. However, the author showed in the elaboration that this possibility exists. There were given the average forecasting error method's formulas, which were based on linear extrapolation of average empirical growth and on exponential extrapolation of relative average growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński Z., Guzik B. (1980), Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa
  2. Goldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa
  3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2005), Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań
  4. Pawłowski Z. (1974), Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, wyd. II, PWN, Warszawa
  5. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, wyd. III, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu