BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta
Tytuł
Analiza determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Determinants' analysis of foreign direct investments (FDI) in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 24-33, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Transfer pieniężny, Analiza szeregów czasowych
Foreign investment, Money transfer, Time-series analysis
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Transfer obcego kapitału w postaci inwestycji zagranicznych stanowi ważną determinantę rozwojową gospodarki. Ze stosowanej strategii działania inwestorów zagranicznych (ukierunkowane na rynek wewnętrzny, poszukiwanie tańszych czynników produkcji, poprawę efektywności, długookresowe źródła przewagi) wynikają różne czynniki przyciągające obcy kapitał do danej gospodarki. W przypadku ich zmienności, analiza szeregów czasowych może dawać wyniki świadczące o tzw. regresji pozornej. Stopień integracji szeregu decyduje o zastosowaniu operatora różnicowania jednokrotnie bądź wielokrotnie. W artykule do ustalenia stopnia integracji wykorzystano test Dickeya-Fullera (test jednostkowego pierwiastka). Do zbadania zmiennych mających wpływ na zmianę strumienia inwestycji zagranicznych napływających do Polski, wykorzystano test przyczynowości Grangera. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the foreign direct investments (FDI). The transfer of foreign capital in the form of foreign investments is an important determinant of economy development. Applied strategy of foreign investors results in different potential factors, which attracts foreign capital to the given economy. In case of their variability, the time--series analysis can bring results called seeming regression. The degree of time-series integration decides about single or multiple application of differentiation operator. In the article Duckey-Fuller's test was used in order to determine the degree of integration (test of single root). To study the variables influencing on FDI flow change coming to Poland, the Granger-causality test was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budzowski K. (1999), Ekonomika handlu zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków
  2. Charemza W. W., Dcadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
  3. Dunning J. H. (1998), Location and the Multinational Enterprise: A neglected Factor, "Journal of International Business Studies", vol. 29(1)
  4. Florczak W. (2005), Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
  5. Krugman P. R., Obstfcld M. (1993), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa
  6. Kubiclas S., Markowski S., Jakson S. (1996), Atrakcyjność Polski dla zagranicznych inwestorów bezpośrednich po pięciu fatach transformacji [w:] Studia nad reformą gospodarczą. Aspekty instytucjonalne, red. Okólski M., Sztanderska U., PWN, Warszawa
  7. Majsterek M. (2005), Restrykcje w analizie kointegracyjnej, "Przegląd Statystyczny", zeszyt l
  8. Modzelewski K. (1997), Działalność i opodatkowanie przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, CL. l i 11 "Monitor Podatkowy", nr 5 i 6
  9. Stefaniak P. (2000), Mniej inwestycji z zagranicy, "BOSS Informacje Ekonomiczne", nr 9
  10. The New Dictionary of Money & Finance (1992), The Macmillan Press Limited, London
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu