BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Timofiejuk Igor
Tytuł
Dochody realne pracowników i emerytów w 2006 r.
Real income of employees and pensioners in 2006
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 33-40
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Analiza danych statystycznych, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Emeryci
People's income, Statistical data analysis, Employees in enterprise, Pensioners
Abstrakt
W opracowaniu zanalizowano dochody realne w 2006 r. pracowników sektora przedsiębiorstw oraz emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych i rolników indywidualnych. Problem miesięcznej dynamiki tych dochodów oraz ich komponentów (dochodów nominalnych i cen) przebadano metodą rg — nieważonej średniej geometrycznej oraz metodą r — uwzględniającą sumę wyrazów szeregu chronologicznego. Otrzymane wyniki pokazały korzystną dynamikę dochodów realnych, w szczególności w porównaniu do sytuacji w tej kwestii w 2005 r. (abstrakt oryginalny)

In the study the real income of business sector employees and pensioners from no agricultural insurance system and the individual farmers in the year 2006 were analyzed. The problem of monthly dynamics of those income and their components (the nominal income and prices) were tested using rg - the method of geometrical mean and the method which includes the sum of chronological series terms. Received results showed the F advantageous dynamics of real income, especially in comparison with the situation in 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu