BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wiktoria, Wróblewski Łukasz
Tytuł
Jakość życia ludności uwarunkowana stanem zdrowia
Quality of population life conditioned by state of health
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 41-50, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Ocena jakości życia, Warunki życia ludności, Zdrowie publiczne
Quality of life, Life quality assessment, People's living conditions, Public health
Abstrakt
Celem badania była ocena poziomu jakości życia uwarunkowanej zdrowiem (HRQL) w populacji osób dorosłych w Polsce w zależności od czynników demograficznych i społecznych. Do pomiaru HRQL wykorzystana została polska adaptacja kwestionariusza The Nottingham Health Profile — NHP. Zastosowane narzędzie pozwoliło na ocenę problemów zdrowotnych w sześciu wymiarach: energii życiowej, bólu, reakcji emocjonalnych, zaburzeń snu, wyobcowania społecznego oraz ograniczeń ruchowych. Zanalizowano także wpływ stanu zdrowia na różne sfery życia codziennego człowieka: pracę zawodową, prace domowe, życie towarzyskie i rodzinne, życie seksualne, zainteresowania oraz czas wolny. Analizę wyników poprzedzono zagadnieniami teoretycznymi obejmującymi pojęcie jakości życia oraz prezentację mierników służących do oceny jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Uzyskane wyniki potwierdziły złożoność analizowanego zagadnienia i jego uwarunkowanie różnymi czynnikami demograficznymi i społecznymi w populacji osób dorosłych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study is aimed at evaluation of health-related quality of life (HRQL) in adult population in Poland, as determined by the socio-demographic factors. Poland-adapted version of the The Nottingham Health Profile (Wrzesniewski,1997) questionnaire was used. NHP provides a profile of perceived health problems in the areas of pain, physical abilities, emotional reaction, social isolation, sleep and energy level. It also enables assessing the extent to which distress affects such the activities of daily life as employment, jobs around the house, social life, personal relationships at home, sexual life, hobbies and holidays. The analyses of HRQL for Polish population confirm the multi-factor nature of his notion. The study proved significant correlation between the HRQL and the socio-economic and demographic factors, which should be taken into account while taking measures and discussion on life quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., Panck T. (red.) (2006), Diagnoza społeczna 2005. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów l Zarządzania
  2. Dziurowicz-Kozlowska A. (2002), Wokól pojęcia jakości życia; w: Psychologia jakości życia, t. 2
  3. Hunt S.M., Mckcnna S.P., McEwcn J. (1993), The Nottingham Health Profile User's Manual, Manchester, Galen Research
  4. McDowell I., Newell C. (1996), Measuring health. A guide to rating scales and questionnaires. New York, Oxford: Oxford University Press
  5. Orley J. (1994), The World Health Organization (WHO) quality of life project. W: M. R. Trimble, W. E. Dodson (Eds.), Epilepsy and quality of life, New York: Raven Press
  6. Schipper H., Clinch J., Powell V. (1990), Definitions and conceptual issues, w: B. Spilkcr (Ed.), Quality of Life Assessments in Clinical Trias, New York: Ravel Press
  7. WHO (1946), Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948
  8. Wróblewski Ł. (2004), Represyjny styl radzenia sobie ze stresem a jakość życia u osób po zawale serca, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (niepublikowana)
  9. Wrześniewski K. (1997), Badanie subiektywnego stanu zdrowia za pomocą polskiej adaptacji the Nottingham Health Profile. W: J. B. Karski, H. Kirschncr, J. Lcowski (red.), Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Warszawa: Wyd. Ignis
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu